Politik

Politik

SUF er en revolutionær socialistisk organisation. Derfor kæmper vi for konkrete forbedringer i hverdagen og imod racisme, krig, nedskæringer, fattigdom og undertrykkelse.

Aktuelle udtalelser:

 

Aktuelle udtalelser vedtages ved simpelt flertal på årsmøderne. De forfalder automatisk 1 år efter vedtagelse.
Se de Aktuelle Udtalelser her

Emnepolitiske udtalelser:

 

Emnepolitiske udtalelser beskriver SUFs samlede og overordnede holdning til et givent politikområde. Emnepolitiske udtalelser vedtages ved 2/3 flertal og revideres ved simpelt flertal.
Se de Emnepolitiske Udtalelser her

Vi kæmper for en revolution, der smider kapitalismen på porten og ændrer samfundet radikalt. Vi vil skabe et gennemdemokratisk samfund, hvor mennesker og ikke penge har magten, hvor alle har mulighed for at bestemme over deres eget liv og skabe en værdig tilværelse, og hvor verdens ressourcer fordeles til alle.

Her kan du læse noget om, hvad SUF ”mener”. Vi har ikke en politik på alle områder, som fx de store partier har det, og vi har heller ikke en færdigpakket model for alting. Vi udvikler vores politik og holdninger hen ad vejen – ud fra socialistiske idéer og erfaringer fra både vores hverdag og internationale kammerater.

Grundlæggende for SUF er vores minimumsprogram. Det er grundlaget for al vores øvrige politik, og er de overordnede holdninger, som alle er enige i, når de bliver SUF’ere. Det er formuleret bredt, så SUF kan være en bred organisation, der kan indeholde mange forskellige slags socialistiske mennesker.

Du kan også finde de holdninger, som SUF’s stormøder (den øverste myndighed) har besluttet, at SUF skal have udover minimumsprogrammet. Disse ”udtalelser” finder du boksen til højre.

De retningslinier, som SUF arbejder efter og fører politik på baggrund af lige nu, findes under stående papirer. Her findes fx vores arbejdsplan, som definerer, hvad SUF skal arbejde med dette år.

Det meste af SUF’s politik skabes dog lokalt. Det er medlemmernes aktiviteter, diskussioner, aktioner og interesser der skaber politikken i hverdagen!