Vær med til at kæmpe for boliger til alle!

Nyheder | Torsdag, september 28, 2017 - 11:26

Vær med til at kæmpe for boliger til alle!

I dag er boligsituationen for mange unge mere usikker og presset end nogensinde før. Dette har ofte store konsekvenser for de ramte, heriblandt hjemløshed og stress. I SUF kæmper vi for et frit og lige samfund, hvor boliger til alle er en selvfølgelighed!

Er du blevet optaget på en uddannelse i dag? Skal du til at flytte hjemmefra, måske endda til den anden ende af landet? VLAK-regeringen har tidligere dette forår sammen med socialdemokraterne, de radikale og DF’erne lavet et forlig, der giver skatterabatter finansieret af den nedskæringspolitik, der ramte de syge, arbejdsløse, studerende og de ældre. Det gør de alt imens, at uligheden stiger, hvor de få rigeste er blevet markant rigere og de fattigste er fanget i gæld og armod. Det er ikke i orden. Derfor skal vi handle nu!

Vi skal lave et opgør med det, der gør os stressede!

Om lidt starter en masse unge på en uddannelse og så begynder jagten om at finde en bolig. En usikker boligsituation er forstærkende til den stress som mange unge rammes af i dag. Konsekvenserne er, at nogle ender i uhensigtsmæssige aftaler, nogle starter livet med en kæmpe gæld, mens andre må prøve at få livet til at hænge sammen, mens de bor hos en bekendts sofa. Det er både fordi studieboligerne er for dyre og fordi, der er alt for få.

·         Vi kræver statsgaranti for studieboliger til alle, og til en husleje, så man ikke behøver arbejde ved siden af sit studie og ikke behøver at optage SU-lån.

·         Vi kræver, at alle studerende skal kunne flytte ind i en bolig i deres studieby senest en måned inden studiestart.

Boliger til alle

I dag ejer de færreste deres bolig selvom det er deres navn, der står på postkassen - det gør bankerne. Det er problematisk af flere årsager. For det første er bankerne private institutioner, der ikke er underlagt demokrati og tværtimod er selvsupplerende. De bestemmer i høj grad, hvor mange penge der skal skabes, fordi det er dem, der bestemmer hvor meget der må lånes ud, hvad der må lånes til og hvem, der må låne. Når den beslutning skal træffes, så er det ikke fællesskabet bedste der er i fokus, men hvad der kan kaste nogle knaster på kistebunden.

I SUF vil vi have fokus på, hvad der er det grundlæggende for at sikre det gode liv. Derfor kræver vi lejeboliger til alle! Her skal vi inspireres af andelsbevægelsens oprindelige tanker med lokalt demokrati, give plads i lejerettighederne til lokal selvbestemmelse og kreative udfoldelser. Det skal også være lettere at bo sammen på andre måder end den traditionelle kernefamilie, hvor vi eksempelvis skal gøre det nemmere at bo flere sammen som fx i kollektiver end det er i dag. Samtidigt er det helt afgørende, at vi sikrer faciliteter i bygninger, der gør at folk med handikap stadig kan bevæge sig frit. Ligeledes skal vi også sikre boligformer, der passer, hvis man eksempelvis har et psykisk handikap, der gør, at man trives bedst ved at bo alene.

·         Vi kræver at alle nye boliger skal være lejeboliger, og at huslejen fastsættes så alle indkomster har mulighed for at bo der.

·         Vi kræver at bolighajerne fordrives fra udlejningsmarkedet og at lejerne i hver enkelt byggeri fælles kan tage beslutninger om fordyrende renoveringer.

·         Vi kræver, at man aldrig kan sættes på gaden, selvom man ikke har råd til at betale husleje. Vi sætter almindelige menneskers ret til en bolig højere end bolighajers ret til profit.

·         Vi kræver at alle, der har lånt penge for at kunne bo et sted, får rettigheder i loven der sikrer dem mod at blive sat på gaden, hvis de ikke kan betale af på deres lån.

Boliger til alle er også et værn mod social kontrol!

Boligsikring er også et krav for frigørelse, fordi det at kunne sikre rammerne til at bestemme over egen krop, egen seksualitet også hænger sammen med, at man ikke er afhængig af at bo med forældre, en partner eller sidde fast i en usund relation man ikke kan flytte fra. I dag er krisecentre for mange en afgørende håndsrækning, men alt for få kan finde deres eget sted og nogle gange er det ikke til at få plads. Derfor knokler vi for, at alle også materielt er uafhængige. Det skal ikke være ens økonomi, der spænder ben for, at man kan have et trygt liv.

·         Vi kræver, at alle mennesker over 16 år sikres de økonomiske muligheder for at flytte hjemmefra og have deres eget liv uafhængigt af forældre.

Boliger til alle sikrer både frihed og lighed

I dag er det er det alles kamp mod alle for at få en bolig at bo i, men udgangspunktet er ikke det samme for alle og rammer enormt skævt. I dag er der mennesker, som er hjemløse, mens nogle boliger står tomme, fordi boligspekulanter holder på dem for at kunne putte noget ekstra penge ned i egen lomme. Vi vil ikke have, at imorgen er som i dag. Der er brug for en grundlæggende forandring. Derfor er kravet om boliger til alle også et antikapitalistisk krav, fordi fokus ikke er, hvad der er mest profitabelt for de få, men handler om noget så grundlæggende som at sikre alle et sted at bo

Så vær med til at sikre alle et sted og bo. Meld dig ind her!