Uddannelsesgruppen

Uddannelsesgruppen

Denne gruppe er åben for alle medlemmer af SUF, der ønsker at være med til at diskutere og lave socialistisk revolutionær uddannelsespolitik.

Gruppen fungerer altså på tværs af alder, uddannelse og lokalområde, hvilket gør at vi får diskuteret uddannelsespolitikken bredt og sammenhængende.

Vores politik går grundlæggende ud på:

  • at gå imod enhver nedskæring og ind for enhver forbedring
  • At have et klasseperspektiv, altså at vise hvordan nedskæringerne især rammer børn og unge med arbejderbaggrund og hvordan uddannelsessystemet socialiserer os ind i borgerlige normer og begreber.
  • At kæmpe for enhed mellem først og fremmest elever og studerende og at udvide samarbejdet og solidariteterne mellem de uddannelsessøgende, lærerne og andre lønarbejdere.
  • At støtte uddannnelsesorganisationerne.

Vi tager aktivt del i elever og studerendes daglige kamp for bedre uddannelser. Dette gør vi med et socialistisk perspektiv, da vi ved at kun et egenligt opgør med det kapitalistiske samfund kan garantere et demokratisk uddannelsessystem med plads til alle.

Kontakt

Har du spørgsmål eller er du interesseret, kan du kontakte vores faglige og uddannelsespolitiske sekretær Hanna-Louise på faglig@ungdomsfront.dk.