SUF's Struktur

SUF's Struktur

SUF’erne er organiseret i lokalgrupper (afdelinger), og det er her hvor omdrejningspunktet er for arbejdet i SUF. Der er omkring 35 lokalgrupper over hele landet, og hver lokalgruppe er autonom; man laver altså det, som man selv vil og har lyst til lokalt.

På regionalt plan er lokalgrupperne inddelt i 13 regioner, som i størrelse ca. svarer til amter. Regionerne holder nogle gange regionsmøder, hvor man kan koordinere med lokalgrupperne i nærheden. Hver region vælger også en repræsentant til SUFs ledelse.

Ledelsen holder styr på SUF’s landsdækkende aktiviteter til daglig. SUF har ingen formand eller -kvinde. Ledelsen består af 9 mennesker, som vælges på et stormøde, samt repræsentanterne fra regionerne. Der er også en kasserer, som holder styr på pengene. Ledelsen bestemmer ikke SUF’s politik, det gør stormøderne, men kan udtale sig i SUF’s navn og tage beslutninger, når det er nødvendigt. Ledelsen har også ansvar for, at de ting, som vi har planlagt, bliver ført ud i livet.

Den højeste myndighed i SUF er de to årlige stormøder, hvor alle kan deltage. Der holdes Landsmøde hver forår i april og Aktivitetsmøde i oktober. Her bestemmer vi i fællesskab, hvad SUF skal mene, hvad vores politik skal være, vælger en ledelse og kasserer og vedtager en arbejdsplan for hvad vi gerne vil lave det næste år.

Herudover har vi forskellige emnegrupper (udvalg) og arbejdsgrupper, som arbejder med forskellige ting eller politiske emner. De er åbne for alle SUF’ere.

Se gruppe-sektionen for mere info om lokal- og emnegrupper.