SUFs hjælpepakke - Sådan kommer vi gennem krisen

Nyheder | Lørdag, marts 28, 2020 - 14:08

SUFs hjælpepakke - Sådan kommer vi gennem krisen

1. Stop alt huslejeopkrævning i både kollegier og lejligheder

Det sidste vi har brug for midt i en sygdomsepidemi er stigende hjemløshed. Bankerne skal udsætte opkrævning af boliglån, og udlejerne skal stoppe opkrævning af husleje, indtil krisen er overstået. Hvis det ikke bliver gjort for alle, skal det i det mindste gøres for alle dem der er blevet ramt af coronakrisens konsekvenser og må gå uden løn eller på dagpenge. 

2. Når vi betaler underskuddet, skal vi også få del i overskuddet

Det er arbejdspladserne der skal reddes, ikke aktionærernes bonusser. Så når vores skattekroner går til at kaste økonomiske redningskranse ud til banker og virksomheder, kræver vi at få medejerskab retur. Hvis vi skal betale når det går skidt, skal vi også have del i overskuddet når det igen går godt. Med medejerskab i virksomhederne og deres aktier, kan staten også være med i bestyrelserne hvor der kan kæmpes for bedre arbejdsforhold og for at virksomhederne faktisk begynder at tage deres ansvar i klimakrisen seriøst. 

3. Sæt bankernes pengeregn på pause

Vi kræver et komplet stop på udbetaling af overskud fra aktier eller forhøjelser af ledelseslønninger, indtil krisen er overstået. En bank kan ikke få hjælpepakker betalt af vores skattekroner, imens de forgylder deres aktionærer og øger de millionhøje lønninger til deres ledelse. 

4. Forhøj dagpengesatsen under krisen

På en uge har over 18.000 danskere meldt sig ledige. De store selskaber får alle hjælp under krisen. Nu er det tid til at alle de danskere der er blevet arbejdsløse, også får en redningskrans. Vi er enige med 3F’s krav om at hæve dagpengesatsen med en treddedel, så længe krisen står på.

Alt det, og meget mere, kan lade sig gøre. Hvis regeringen tør prioritere folket og samfundet over virksomhederne og bankerne, gennem denne krise. Hvis du er enig i vores krav, så tag et billede og del budskabet. Vil du være med i kampen for fortsat at stille kravet om et bedre samfund, så bliv medlem på ungdomsfront.dk.