SUF søger nyt sekretærhold

Nyheder | Lørdag, juli 6, 2019 - 11:25

SUF søger nyt sekretærhold

SUF søger to nye lokalgruppesekretærer med tiltrædelse mandag den 5. august. Derudover søges en ny organisationssekretær med tiltrædelse mandag den 5. August. Hvis du gerne vil arbejde med at opbygge socialisme ved at få SUF til at køre på skinner eller gennem lokalgruppearbejde, seminarer og seje kampagner, er det måske noget for dig!

Skal du være en del af SUFs nye sekretærhold? 

Socialistisk Ungdomsfront søger:

 

To nye lokalgruppesekretærer 

SUF søger to nye lokalgruppesekretærer med tiltrædelse mandag den 5. august. Hvis du gerne vil arbejde med at opbygge socialisme gennem lokalgruppearbejde, seminarer og seje kampagner, er det måske noget for dig!

Du vil blive frikøbt 37 timer om ugen til at løse følgende opgaver:

 • Opstarte nye lokalgrupper samt understøtte dem, der allerede eksisterer, med gejst, besøg, idéer, skoling og information om begivenheder. Dette vil fylde en stor del af din arbejdstid

 • Planlægge og afholde seminarerer, der styrker og aktiverer lokalgrupperne

 • Planlægge og udføre landsdækkende eller regionale kampagner i samarbejde med lokalgrupper, emnegrupper, ledelsen og andre aktivister

Krav til dig:

 • Du skal være tilpas med at bruge meget af din arbejdstid på togture samt aftenarbejde, da SUF har lokalgrupper over hele landet, som oftest holder møder om aftenen

 • Du skal kunne brænde igennem overfor nye mennesker og være imødekommende i dit arbejde med lokalgrupperne. Det er også vigtigt, at du har flair for at opbygge relationer til nye mennesker for at sikre den gode kontakt

 • Du skal føle dig tilpas i at holde oplæg, og enten kunne holde intro-oplæg om de fleste emner, eller hurtigt kunne sætte dig ind i stoffet

 • Du skal have et indgående kendskab til SUF’s struktur og have en del erfaring med lokalgruppearbejde og kampagneopbygning. Det er en fordel, hvis du har et stort netværk i SUF og andre dele af venstrefløjen

 • Du skal være god til at skabe dig et overblik, og du skal kunne administrere skiftende arbejdsbyrder

Stillingen er 37 timer om ugen, men det forventes, at du arbejder mere i perioder. Lønnen er 12591,24 kr om måneden, med en stigning på 2% om året.

Du vil have din daglige gang på SUF’s sekretariat på Studiestræde 24, 1455 København K.

Er du klar til nye udfordringer hos SUF?

Så send din ansøgning samt CV og eventuelle anbefalinger til ansat@ungdomsfront.dk Ansøgningsfristen er lørdag den 13. juli, og ansættelsessamtalerne bliver afholdt mandag den 15. juli i Århus. Er du forhindret i at komme til ansættelsessamtale den 15. juli, bedes du gøre os opmærksomme på det i din ansøgning.

 

Spørgsmål om stillingerne kan rettes til Rasmus Emil Hjorth eller Lasse Andersen på loksek@ungdomsfront.dk

 

En ny organisationssekretær 

SUF søger ny organisationssekretær med tiltrædelse mandag den 5. August. Hvis du gerne vil arbejde med at opbygge socialisme ved at få SUF til at køre på skinner, er det måske noget for dig!

Du vil blive frikøbt i 37 timer om ugen til at:

 • Varetage den daglige drift af SUF’s sekretariat, samt opbygge og understøtte et frivilligt sekretariat

 • Være ansvarlig for indmelding og udmelding af medlemmer, samt det generelle medlemskartotek

 • Mobilisere medlemmer til begivenheder i og udenfor SUF

 • Varetage kontakt med DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) og lave den årlige DUF-ansøgning, så SUF får sin DUF-støtte

 • Planlægge og afholde stormøder i samarbejde med ledelsen, frivillige og lokalgruppesekretærerne

 • … og meget andet!

Krav til dig:

 • Du skal have viden om SUFs strukturer og opbygning

 • Du skal være god til bevare overblikket og til at have mange bolde i luften på én gang

 • Du skal kunne administrere skiftende arbejdsopgaver og -byrder

 • Derudover er det en fordel hvis du har et netværk i SUF og/eller på venstrefløjen

Stillingen er 37 timer om ugen, men det forventes, at du arbejder mere i perioder. Lønnen er 12591,24 kr om måneden, med en stigning på 2% om året.

Du vil have din daglige gang på SUF’s sekretariat på Studiestræde 24, 1455 København K.

Er du klar til nye udfordringer hos SUF?

Så send din ansøgning samt CV og eventuelle anbefalinger til ansat@ungdomsfront.dk Ansøgningsfristen er lørdag den 13. juli, og ansættelsessamtalerne bliver afholdt mandag den 15. juli i Århus. Er du forhindret i at komme til ansættelsessamtale den 15. juli, bedes du gøre os opmærksomme på det i din ansøgning.

 

Spørgsmål om stillingerne kan rettes til Sofie Holten Møller på orgsek@ungdomsfront.dk