SUF søger ny bogholder - er det dig?

Nyheder | Tirsdag, august 13, 2019 - 12:36

SUF søger ny bogholder - er det dig?

SUF søger ny bogholder - Fra d. 1. september skal SUF bruge en ny bogholder. Skal det være dig?

Som bogholder i SUF vil du få en central rolle i, at SUF opretholder en professionel økonomistyring. Du kommer til at arbejde med de administrative dele af økonomien, og vil sammen med kassereren have overblik over landsorganisationens økonomi.

Jobbet er beregnet til 10 timer om ugen, men arbejdstiden varierer i forhold til organisationens aktiviteter. Der vil således i perioder bl.a. omkring regnskabsafslutning og stormøder være længere arbejdstid.

Jobbet består bl.a. i at:
- Holde bogføringen opdateret
- Godkende og oprette overførsler
- Administrere lønprogrammet
- Følge op på SUF´s debitorer
- Løbende afstemme likvider
- Deltage i aflægningen af årsregnskabet
- Udarbejde regnskaber for nationale arrangementer
- Være observatør i ledelsens økonomiudvalg
- Din daglige gang vil være på SUF’s sekretariat i Studiestræde, og kassereren vil blive din tætteste samarbejdspartner.
- Jobbet kræver stabilitet, overblik, ordenssans, selvstændighed og ansvarlighed.
- Regnskabserfaring og kendskab til SUF er en fordel, men ikke et krav, da der vil være en overleveringsperiode.

Ansøgninger skal sendes senest d. 23. august kl. 23:59 til ansat@ungdomsfront.dk
Lønnen er kr. 5.121,39 kroner i 2019 og opreguleres med 2 % i 2020 således, at det bliver kr. 5.223,82.
Eventuelle spørgsmål kan henvendes til kasserer Hannah Israel på tlf. 26 84 41 11, eller på mail til ansat@ungdomsfront.dk

Det forventes, at du kan møde til jobsamtale d. 26. eller 27. august på Sekretariatet i København.
Mvh. Ansættelsesudvalget.