SUF og folket siger nej til Baltic Pipe!

Nyheder | Onsdag, maj 6, 2020 - 15:59

SUF og folket siger nej til Baltic Pipe!

SUF og folket siger nej til Baltic Pipe!

Alle folketingets partier underskrev I 2019 en bindende klimalov, med mål om 70% reduktion af drivhusgasser I 2030 (ifht. niveauet fra 1990) og et langsigtet mål om klimaneutralitet I 2050. Folketingets partier har altså forpligtet sig til at tage klimaudfordringerne alvorligt og forpligtet sig til politisk handling.

Klimahandling er tidens vigtigste politiske dagsorden og konsekvenserne er alt for alvorlige hvis vi taber bolden.

Derfor er det også dybt godnat at et folketingsflertal under sidste regering valgte at give grønt lys til konstruktionen af en ny kulsort gasledning og en udbygning af den danske infrastruktur for fossile brændsler for 6-8 milliarder kr.

Formålet er at sikre gas til Polen fra de Norske gasfelter – og dermed at stække Ruslands magt over den Polske gasforsyning. Baltic Pipe har altså ikke noget med hensynet til klima at gøre. Baltic Pipe er kontant magtpolitik på den storpolitiske scene.

Hvis politikerne hellere vil omgås gaslobbyen end vedtage love love der gør os istand til at leve op til vores klimaforpligtelser, så må folket jo skrive lovene for dem.

Derfor opfordrer vi I SUF alle og enhver der bekymrer sig om klimaet til at skrive under og lægge pres på #GasDan og regeringen.

Vi vil have en grøn og lækker fremtid – uden Baltic Pipe!

Skriv under på borgerforslaget her: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04679&fbclid=IwAR0jigV8UDucUNb9VmLxHSyemQsccClHspSoubZ494uZLntBBB6P1jKx_h4