SUF Nørrebro laver klimakampagne!

Nyheder | Fredag, april 24, 2015 - 13:18

SUF Nørrebro laver klimakampagne!

Vi er i SUF Nørrebro gået til kamp for klimaet. Kapitalisterne driver rovdrift på klodens ressourcer, mens vores regering bare ser på.

Vi mener at regeringen bør skride til handlig!

Vi er i den anledning gået på gaden for at sætte fokus på de store klimaproblemer, verden står over for. Disse problemer ser kun ud til at blive forværret med det overforbrug, det kapitalistiske system skaber. De store firmaer har kun fokus på at skabe mere profit, ikke på at vi også i fremtiden skal have en klode.

Sofie Smed fra SUF Nørrebro udtaler: ”Hvis kapitalisterne fortsætter med at misbruge vores planet på den måde, de gør nu, for at få profit, har de snart ikke noget sted at bruge deres profit. Vi har brug for, at der bliver taget hånd om vores klimaproblemer, og det er ikke nok, at det bare er enkeltpersoner, det handler. Det er nødvendigt, at der bliver grebet ind fra toppen af, og at der bliver lavet nogle reglementer, der tilgodeser vores klima og griber ind over for de store firmaers misbrug af vores klode.” Her er nogle billeder fra dagens aktion, og vores tidligere plakatstorm.