Stående papirer

Stående papirer

De stående papirer er de gældende papirer, som vi arbejder ud fra, f.eks. arbejdsplan og budget. De bliver ofte vedtaget eller revideret på hvert stormøde.

Arbejdsplan

SUFs aktuelle arbejdsplan for 2020. SUF’s arbejdsplan fastlægges hvert år på aktivitetsmødet. Her vedtager vi, hvad vi vil lave og prioritere penge på. Det er dog langt fra alt, hvad vi laver. Lokal- og emnegrupperne laver derudover alle mulige aktioner, lokale kampagner og materialer.

Vis arbejdsplanen for 2020

Budget

SUFs aktuelle budget for 2020. En plan for hvor mange penge, der kommer ind, og hvad de skal bruges til.

Vis budget for 2020

 

Vedtægter

SUFs vedtægter. Vedtægterne er SUFs “grundlov”, og indeholder fx regler for det demokratiske system, dannelse af grupper, osv.

Vis vedtægter

Minimumsprogram

SUFs minimumsprogram. Det er grundlaget for al vores øvrige politik, og er de overordnede holdninger, som alle er enige i, når de bliver SUF’ere.

Vis Minimumsprogram

Samarbejdsaftaler

SUFs aktuelle samarbejdsaftale med Enhedslisten. Vis samarbejdsaftalen

SUF har derudover også en samarbejdsaftale med Internationalt Forum. Vis samarbejdsaftalen