Solidaritetserklæring Med Kampen Mod Abortrestrikitoner I Polen!

Nyheder | Tirsdag, marts 27, 2018 - 10:24

Solidaritetserklæring Med Kampen Mod Abortrestrikitoner I Polen!

Polens højrenationale regering foreslår igen yderligere restriktioner af gravides adgang til abort i landet. I forvejen har Polen en stram lovgivning angående abort, det er kun tilladt at få en abort i tilfælde af voldtægt, incest, trussel mod den gravides helbred og fostermisdannelser. Regeringen vil fjerne sidstnævnte som grund til at få en abort. I SUF er vi feminister, og er imod ethvert forsøg på restriktioner af folks ret til egen krop, og vi er for alle gravides ret til at beslutte at afbryde deres graviditet.

Vi erklærer derfor solidaritet med de titusinder af demonstranter, der fredag gik på gaden. I Warszawa var der 55000 demonstranter til stede, også i andre store byer, var der store mængder mennesker på gaden.

For ret til egen krop! For ret til fri abort!

 

 

Statement of Solidarity With the Struggle Against Abortion Restrictions In Poland!

The nationalist, right-wing government of Poland are again proposing restrictions on the access to abortion. Poland already has a strict law on abortion, that only allows it in cases of rape, incest, threats against the pregnant person's health and foetal impairements and threats against a fetus' chances of survival. The government proposes to remove the latter two as exceptions to the near ban on abortion. In Socialist Youth Front, SUF, we are feminists, and we are against any attempt to restrict people's right to their own body, and we are for any pregnant person's right to end their pregnancy. We therefore declare solidarity with the tenthousands of protesters, who took to the streets on Friday. Warzaw saw 55.000 protesters, and other large cities saw large numbers of protesters as well.
For the right to choose! For the right to free abortion!

 

Deklaracja solidarnosci ze sprzeciwem wobec prób zaostrzania prawa do aborcij w Polsce!

Nacjonalistyczny, prawicowy rząd Polski ponownie proponuje ograniczenia w dostępie do aborcji. Polska ustawa o aborcji jest już wystarczająca surowa, dopuszczając przerwanie ciąży tylko w przypadkach gwałtu, kazirodztwa, ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Rząd proponuje usunięcie dwóch ostatnich przypadków, co prowadziło by do prawie zupełnego zakazu aborcji. W Socialist Youth Front, SUF jesteśmy feministami i jesteśmy przeciwni jakiejkolwiek próbie ograniczenia prawa człowieka do własnego ciała, wspierając prawo każdej kobiety do zaprzestania ciąży. Deklarujemy dlatego solidarność z tysiącami protestujących, którzy wyszli w piątek na ulicę. Warszawa ujrzała ponad 55.000 osób, a inne miasta licznie dołączyły by wesprzeć ten strajk.
Za prawo do wyboru! Za prawo do aborcji!