Socialistisk UngdomsFront søger bogholdervikar

Nyheder | Tirsdag, oktober 30, 2018 - 10:29

Socialistisk UngdomsFront søger bogholdervikar

SUF søger bogholdervikar

SUF SØGER BOGHOLDERVIKAR!

Som bogholder i SUF vil du få en central rolle i, at SUF opretholder en professionel økonomistyring. Du kommer til at arbejde med de administrative dele af økonomien, og vil sammen med kassereren have overblik over landsorganisationens økonomi.
 

Jobbet er beregnet til 10 timer om ugen, men arbejdstiden varierer i forhold til organisationens aktiviteter. Der vil således i perioder bl.a. omkring regnskabsafslutning og stormøder være længere arbejdstid.

Jobbet består bl.a. i at:

 • Holde bogføringen opdateret
 • Godkende og oprette overførsler
 • Administrere lønprogrammet
 • Følge op på SUF´s debitorer
 • Løbende afstemme likvider
 • Deltage i aflægningen af årsregnskabet
 • Udarbejde regnskaber for nationale arrangementer
 • Være observatør i ledelsens økonomiudvalg
 • Din daglige gang vil være på SUF’s sekretariat i Studiestræde, og kasseren vil blive din tætteste samarbejdspartner.
 • Jobbet kræver stabilitet, overblik, ordenssans, selvstændighed og ansvarlighed.
 • Regnskabserfaring og kendskab til SUF er en fordel, men ikke et krav, da der vil være overlevering.

Tiltrædelse sker så hurtigt som muligt. Stillingen er i første omgang til og med februar, men med mulighed for forlængelse. Lønnen er 5.021,46 kr,- om måneden.

Ansøgninger skal sendes senest d. 5 november kl. 23:59 til ansat@ungdomsfront.dk

Eventuelle spørgsmål kan henvendes til kasserer Mette Fink på tlf. 93950366, eller på mail til ansat@ungdomsfront.dk

Det forventes af du kan møde til jobsamtale d. 8 november om aften, hvis dette ikke er muligt skal du skrive det i din ansøgning.

Vi håber på, at høre fra dig!