Selvorganiseret revolutionær ungdomsorganisering

Selvorganiseret revolutionær ungdomsorganisering

Vedtaget på SUFs Landsmøde 2018

Fra den russiske revolution, 1960'ernes studenteroprør, den aktuelle anti-våben bevægelse, Black Lives Matter, nutidens kvindebevægelser og sågar også i populærkultur, er ungdommen fanebærere for forandring. Ungdommen er ikke tynget af tidligere generationers nederlag, men har udsigt til at leve med magthavernes beslutninger i længst tid. Alle ungdomsgenerationer har deres egne kendetegn, udfordringer og perspektiver. Men disse bliver alt for ofte ignoreret af de magthavende generationer.

I disse tider under stigende neo-liberalisme, fascisme og ikke mindst kapitalisme er ungdommen overalt ramt af store udfordringer. De frie valg og muligheder for at bestemme over vores egne liv, som vi altid er blevet lovet, findes ikke. Det er især pga. kapitalismens altoverskyggende tilstedeværelse i vores uddannelser og levevilkår. Men ungdommen er ikke dum, ungdommens øjne er åbne omkring den fremtid, vi går i møde, og derfor er ungdommen revolutionens største håb og potentiale. Nok har vi de dårligste muligheder for at udøve politisk aktivisme, men vi er dem, som har allermest på spil, fordi det er vores fremtid.

Ungdommens Selvorganisering
Selvorganisering er et af de vigtigste værktøjer til at gøre opmærksom på og gøre op med systematisk undertrykkelse. Selvorganisering giver en plads til at skabe bevidsthed uden tilstedeværelse fra udenforstående. SUF har siden sin spæde tid været en organisation for unge og af unge. Selvorganisering er således organisationens grundsten. Selvorganiserede kvindegrupper og selvorganiserede LGBT+-grupper er helt essentielle for vores feministiske og LGBT+-analyser. Det samme gør sig gældende for vores ungdomsarbejde.
SUF er en uafhængig organisation, og det gør os unikke ift. de traditionelle ungdomspartier, der alle er underordnede deres moderpartier. Vi kan og vi vil have ret til at sige det højt, hvis vores samarbejdspartnere begår klassesvig, ignorerer det feministiske perspektiv eller agerer populistiske.
Vi skaber med selvorganisering plads til, at vi kan begå fejl og gøre os vores egne erfaringer. Det gør os til dygtige aktivister, og en uundværlig del af klassekampen. SUF organiserer hundreder af unge til klassekamp, og det er fuldstændig essentielt og afgørende, at det fortsat bliver på et selvstændigt grundlag.
Vi vil modsætte os ethvert forsøg på at splitte den unge, revolutionære venstrefløj i Danmark, og vi vil ikke gå på kompromis med vores uafhængighed!
Unge i alle lande, foren jer!