Samarbejdsaftale mellem Enhedslisten og SUF

Samarbejdsaftale mellem Enhedslisten og SUF

Senest revideret maj 2017

Enhedslisten og Socialistisk Ungdomsfront (SUF) tilhører samme politiske strømning og har samme mål, nemlig skabelsen af et socialistisk demokrati i Danmark og internationalt.

Enhedslisten og SUF vil sammen arbejde for et samfund, der bygger på solidaritet, frihed, demokrati og lige vilkår for alle. Et samfund hvor hensynet til mennesker og miljø er sat i centrum og hvor fattigdom, krige og undertrykkelse hører fortiden til. Et samfund der bygger på et økologisk grundsyn, så også vores efterkommere får mulighed for at opfylde deres behov – Kort sagt et socialistisk samfund.

Enhedslisten og SUF opfatter det som en afgørende opgave at sikre samarbejde på venstrefløjen og samling af røde og grønne kræfter. På den baggrund indgår Enhedslisten og SUF nedenstående konkrete samarbejdsaftale.

Dobbeltmedlemskab

SUF og Enhedslisten anerkender og respekterer hinanden som selvstændige organisationer. Vi opfordrer til medlemskab af begge organisationer. For medlemmer under 30 år kan man få dobbeltmedlemskab ved at betale minimum halvdelen af den af Enhedslisten fastsatte kontingentsats til hver af de to organisationer.

Oplysningerne om muligheden for dobbeltmedlemskab skal fremgå af girokort, hjemmesider og udsendt materiale, der indeholder opfordring til indmeldelse. På Enhedslistens og SUFs materialer kan man således bede om medlemskab og materialer fra den anden organisation.

Brug af Enhedslistens og SUFs medlemsblade

”Rød-Grønne Linjer” tilbydes gratis til medlemmer af SUF, der aktivt bestiller dette hos Enhedslisten. SUF kan/skal i “Blomster og Barrikader” oplyse om denne mulighed.

Medlemmer af SUF, der ikke er medlemmer af Enhedslisten, og medlemmer af Enhedslisten, der ikke er medlem af SUF, kan skrive indlæg i modpartens medlemsblade – hhv. Rød-Grønne Linjer og Blomster & Barrikader.

Fælles kampagner

SUF og Enhedslisten orienterer om hinandens kampagner. Enhedslisten og SUF laver fælles kampagne op til valg med henblik på at styrke Enhedslistens parlamentariske opbakning. SUF opfordrer i den forbindelse til at stemme på Enhedslisten. Ved kommende ”børne- og ungdomsvalg” stiller Enhedslisten sin plads til rådighed for SUF. Enhedslisten og SUF inviterer hinandens medlemmer til de seminarer, de arrangerer, og de bruger hinandens lokale kontakter til gensidigt at distribuere kampagnemateriale.

Politikudvikling

SUF og Enhedslisten er to selvstændige organisationer, som udvikler hver sin politik. SUF og Enhedslisten har derfor også ret til at kritisere hinandens politik og stille krav. SUF og Enhedslisten samarbejder om politikudvikling, når det er relevant.

Medier

Begge organisationer henviser til hinanden i medierne, når det er relevant.

Lokale samarbejdsaftaler

Lokale SUF-afdelinger og Enhedsliste-afdelinger opfordres til at indgå lokale samarbejdsaftaler, bl.a. med henblik på at oprette lokalefællesskaber. SUF og Enhedslisten er behjælpelige med at oprette afdelinger af henholdsvis SUF og Enhedslisten. I et stykke tid frem er det primært Enhedslisten, der har en opgave for sig på dette punkt.

Denne samarbejdsaftale genforhandles årligt af de to organisationer.