Internationalt Forum og SUF

Samarbejdsaftale

Internationalt Forum og SUF

Socialistisk Ungdoms Front (SUF) og Internationalt Forum (IF) er brede organisationer, der rummer mange forskellige politiske strømninger. IF og SUF har i mange år haft et godt samarbejde på mange forskellige niveauer. Blandt andet deler vi sammen med andre Solidaritetshuset i København, og noget lignede har vi i perioder gjort ude i lokalgrupperne. Praktisk samarbejde mellem SUF og IF kan styrke begge organisationer, og det er oplagt, at to af de mere etablerede gruppe på den unge venstrefløj, forsøger at udbygge vores relationer. Ved at styrke den generelle vidensdeling på den unge venstrefløj, kan vi udvikle de politiske diskussioner og derved styrke de to respektive organisationers politik generelt.

Et praktisk samarbejde kan eksempelvis komme til udtryk ved, at vi laver studieture sammen. Derudover vil det være oplagt at lave en fast aftale om, en gang om året, at sende IFs medlemsblad GAIA ud til SUFs medlemmer. Dette kan blandt andet være med at styrke SUFs internationale arbejde.

Studieture er noget, der både kan inspirere de nuværende medlemmer og tiltrække nye kræfter. Det kan være svært i en organisation, at finde ressourcer og økonomien til at arrangere turene, men ved at gøre det sammen, bliver det lettere for hver af organisationerne at bære udlæg og udgifter. På denne måde kan vi få både billigere og bedre studieture. Desuden har IF mange internationale kontakter og stor rejseerfaring, som SUFs medlemmer kan drage fordel af.

Denne erklæring om praktisk samarbejde mellem SUF og IF er dog ikke ensbetydende med, at IF ikke vil indgå lignende samarbejder med lignende organisationer, og det understreges samtidig at IFs studieture er for hele venstrefløjen. IF vil også fortsat arbejde for at udvide relationerne og samarbejdet med andre ungdoms- og solidaritetsorganisationer.

 

Erklæringen er vedtaget af Styrelsen i Internationalt Forum den 24. januar 2009