Røde faner over Borgen

Røde faner over Borgen

Kæmp for dine venner - og dem som du ikke kender. Der er ingen andre, som kæmper for at forbedre hverdagen og fremtiden, end os selv.

Eliten skummer fløden af vores andres arbejde og bruger pengene på boligspekulation, så vi almindelige mennesker presses ud af boligmarkedet. Racister peger fingre af “de fremmede” og prøver at bilde os ind at det er “de fremmedes” skyld at ældre på plejehjemmene får frysemad. Landmænd får lov at forurene vores drikkevand og behandle dyrene i produktionen uden hensyn til deres velbefindende eller naturens tilstand, men kun med henblik på profit.

Det er dagens samfund, på grund af politiske valg. Det er resultatet af magtpartiernes førte politik gennem årtier, hvor de rige har fået meget mere til sig selv, hvor racisterne har fået lov at splitte arbejderklassen, og hvor produktionen og økonomien har været underlagt præmissen om vækst.

Vi, i SUF, fører valgkamp for Enhedslisten. Enhedslisten er vores nærmeste talerør i Folketinget og er dem der bærer de sociale bevægelsers krav ind bag borgens tykke mure. Vi kæmper for vores venner og dem vi ikke kender, ved at sikre at bevægelserne på gaden bliver hørt, ved at gå på gaden og råbe ungdommen op og ved at sikre at Enhedslisten står parlamentarisk stærkt.

Vi fører valgkamp med fem hovedemner;

 

Ulighed                                                                 

Vi vil ikke længere acceptere at en stor del af befolkningen skal leve i fattigdom, mens toppen af vores samfund rager milliarder til sig og gemmer dem i skattely. Vores samfund har råd til ordentlige uddannelser, arbejdsvilkår og sociale sikkerhedsnet - men vi får dem ikke foræret, vi må kæmpe os til dem!

Derfor kæmper vi bl.a. for:

  • SU og lærlingeløn på minimum dagpengeniveau
  • 100% skat på alle indtægter over 600.000 kr
  • 100% beskatning af alle arbejdsfri indtægter

 

Klassebevidsthed

En stemme på Enhedslisten, er en stemme på et arbejderparti som kæmper for vores venner, og dem vi ikke kender.

 

Vi lever i et århundrede præget af mistillid til magthavere og en higen efter alternativer. I den kommende folketingsvalgkamp ved vi, at vores politiske modstandere vil bruge folketingsvalgkampen på den trættende og udtømmende udlændingedebat. Her vil racialiserede folk blive brugt som syndebukke angående løntrykkeri, pres i velfærdsydelser, og andre spidsfindigheder som de borgerlige partier, SF og

Socialdemokratiet kunne bruge som midler til at vildledelse for arbejderklassen. Det er vores opgave i SUF, at modarbejde deres konspiratoriske vildfarelser, og i stedet pege på de folk, vi ved står til ansvar for en forfejlet politik, finansfyrsterne og storkapitalen.

 

 

Der er ikke et eneste parti i folketinget, undtagen Enhedslisten, som kan samle arbejderklassen på tværs af forskellige baggrunde under den røde fane. Den valgkamp, SUF skal fører for Enhedslisten skal sætte fokus på klasseforskellene og klasseinteresserne i Danmark.

En stemme på Enhedslisten er en stemme for klassekampen, en stemme for al magt til folket

 

Undertrykkelse

Vi er feminister, vi er antiracister, og vi er en del af queer-kampen. Vi skal bekæmpe enhver lovgivning, der begrænser vores ret til at være dem vi er, eller giver virksomheder og staten endnu flere muligheder for at overvåge os! Vi kræver retten til vores frihed, vores kroppe og vores privatliv!

 

Klima og miljø                                                       

Klimakamp er Klassekamp!

Vi lever i et system, der basere sig på profit. Et system der hverken tager hensyn til natur eller mennesker. SUF vil nedbryde dette system, vi kæmper for socialisme!  

En socialisme, hvor produktionen ikke ødelægger mennesker og kloden. Klimakrisen er et resultat af kapitalismen, den kan ikke bekæmpes uden at bekæmpe kapitalismen selv!

Jo længere vi ikke tør bryde med kapitalismen, jo større er konsekvenserne for naturen og mennesker. De rige kan flytte et andet sted hen, mens de fattige efterlades. De rige tørre regningen af på de kommende generationer, på dig og på os. Vi kræver en komplet omlægning og demokratisering af økonomien

 

Ungeliv                                                                  

Fremtiden tilhører ungdommen, men alligevel bliver vi tvunget til at kæmpe om krummerne på samfundets bund. Vi udplyndres af bolighajer, tvinges hurtigere og hurtigere igennem uddannelsessystemet, og lever i stigende grad med psykiske sygdomme, på gaden og i usikre og dårligt betalte ansættelser. Det er tiden til, at vi tager magten og indretter fremtidens samfund!

SUFs valgkamp skal sige klart og tydeligt fra over for magthaverne. Vi skal styrke håbet for en bedre verden, og vise, at der er en anden vej end den, de gamle magtpartier vil fortsætte af! Vi skal være at finde på gaden, uddannelserne og byens tage! Vi skal kæmpe for vores venner - og dem vi ikke kender!

SUF går til kamp for ungdommen!

 

 

Vedtaget på SUF's Landsmøde 2018