Presse

Presse

Under valget rettes pressehenvendelser mod 81 11 77 38

 

 

 

Pressenhenvendelser rettes til SUF's sekretariat på 33 32 81 69, eller via. mail til SUF's koordinationsgruppe på koo@ungdomsfront.dk