Oplevelser fra ”Luk Ellebæk”-aktion: No one truly knows a nation before one has been inside it’s jails

Nyheder | Mandag, september 16, 2019 - 12:41

Oplevelser fra ”Luk Ellebæk”-aktion: No one truly knows a nation before one has been inside it’s jails

D. 30. august afholdt bevægelsen ”Luk Ellebæk” en 48 timers protestlejr ude foran Ellebæk fængsel. Her var der også adskillige medlemmer af SUF tilstede. I SUF kræver vi alle udrejsefængsler lukket, og vi støtter op om ”Luk Ellebæk” og deres ønsker for aktionen: Fri organiseringsret for de indsatte, et stop for den planlagte udvidelse af fængslet, ingen frihedsberøvelse af mennesker uden dom, fri besøgsordning, et stop for isolationsfængslinger og dehumanisering af de indsatte i Ellebæk samt fri adgang til uvildig juridisk bistand og tolkebistand for de indsatte. Af: Freja Kirchert og Mette Fink, aktivister til ”Luk Ellebæk”-aktionen

https://www.facebook.com/closeellebaekprison/videos/1137292043137264/

”FREEDOM!”

”FREEEDOM!”

”FREEEEEEDOM!”

Råbet kommer fra de mennesker, der sidder indespærret i Ellebæk fængsel. Det er folk på flugt, der har fået deres asylsag afvist.  Vi kan høre dem, men ikke se dem. De er låst inde, men gør alt, der står i deres magt, for at kommunikere med os. På den anden side af fængslets tårnhøje pigtrådshegn står vi, 55 aktivister fra aktivistgruppen ”Luk Ellebæk”. Vi råber tilbage til stemmerne på den anden side af hegnet, vi råber, at vi hører hvad de siger. At de ikke er alene, og at vi kæmper for deres frihed.  

Vi skal være ude foran Ellebæk i to døgn. Vi har slået en lejr op udenfor fængslet for at vise solidaritet med de indsatte og protesterer imod indespærringen af folk på flugt. Den danske stat prøver at gemme Ellebæk væk og gøre beboerne tavse, men det vil vi ikke give dem lov til. Vi vil kaste lys på den inhumane behandling de folk, der råber til os nu, udsættes for. Gennem weekenden er der arrangeret forskellige workshops, hvor vi kan uddanne os selv om forholdene i fængslet, asylsystemet og vilkårene for de indsatte samt blive rystet sammen som bevægelse.

En af målene med aktionen er at lægge pres på Kriminalforsorgen, der er ansvarlig for driften, og den danske stat, der har oprettet disse fængsler. Ifølge den danske regering er målet at ”motivere” folk til at rejse hjem.

Motivere i denne sammenhæng betyder isolering, tortur, kontrol og dehumanisering. Det betyder, at uskyldige mennesker fængsles på ubestemt tid. Det betyder, at når selvsamme mennesker råber ”freeedom” ud ad vinduerne, bliver der sendt politi i kampudstyr ind i fængslet. Det betyder, at man lever under kummerlige forhold og nægtes basale rettigheder. Eksempelvis må man kun må opholde sig udenfor 45 minutter om dagen, man har ikke internetadgang og fængslets telefon skal man betale for at bruge. I praksis betyder det, at man er isoleret fra omverdenen.  

Fordi de indsatte udviser modstand og forsætter med at råbe efter stilletid, og fordi vi, en fredelig og lovligt anmeldt demonstration, er udenfor, beslutter Kriminalforsognet at inddrage al udetid samt adgangen til telefonen i fængslet. Det kan de frit gøre. Som indsat i Ellebæk er du underlagt Kriminalforsorgens nåde.

Lørdag eftermiddag, efter vi har været ude foran fængslet i omkring et døgn, ser vi endnu engang et eksempel på Kriminalforsorgens magtmisbrug. Vi bliver kontaktet af en indsat, der fortæller, at et aftalt besøg søndag er blevet aflyst.

Årsag? Ifølge Kriminalforsorgen skyldes aflysningen vores demonstration. Af ”sikkerhedsmæssige årsager” kan de ikke åbne porten for besøgende, når så mange mennesker opholder sig udenfor – og det på trods af, at de ansatte i fængslet har kørt ind og ud ad porten et utal af gange, mens vi har været der. Besøg er altafgørende for de fængslede, da det er deres eneste mulighed for at ordne vigtige juridiske og sociale gøremål.

Ifølge kriminalforsorgen kan besøget kun blive afholdt, hvis vi forsvinder fra Ellebæk før søndag klokken 12:00. Kriminalforsognet har ikke kontaktet ”Luk Ellebæk”, før de aflyste besøget, på trods af, at der er tale om en lovlig, fredelig demonstration og der var masser af dialog med politiet. Det tyder på, at de aldrig har været interesseret i at finde en løsning. De har valgt at tage en af de indsatte og vedkommendes besøgende som gidsel, for at få os væk.

Efter at have diskuteret det, beslutter vi at nægte at deltage i Kriminalforsorgens syge spil. Derfor forlod vi Ellebæk før klokken 12:00 og tog ind til Kriminalforsorgens kontor i København og demonstrerer der istedet.

Til demonstrationen holder Bwalda Sørensen fra Black Lives Matter tale. Her citerer hun Nelson Mandela og sagde: ”No one truly knows a nation before one has been inside its jails”, opfulgt af det retoriske spørgsmål: ”Og hvad siger det om Danmark?”

Det er altafgørende, at vi som venstrefløj viser vores modstand mod disse fængsler. Man kunne endda fristes til at spørge: ”Hvad siger det om os som socialister, hvis vi ikke kræver disse fængsler lukket?”

Deres eksistens er uacceptabel. Derfor skal vi i SUF støtte op om bevægelser som ”Luk Ellebæk” og ”Close the Camps”. Vi vil mobilisere internt i SUF til bevægelsens aktioner og opfordre SUF’ere til at blive aktive. Vi opfordrer Enhedslisten til at bruge deres parlamentariske platform til at stille Kriminalforsorgen til ansvar for deres ageren til ”Luk Ellebæk”-aktionen, samt kæmpe for generelt forbedrede forhold og lukning af Ellebæk samt alle de andre udrejse-fængsler.

Som socialister er vi også antiracister, og det skal være tydeligt i vores krav. Vi skal ikke kun kræve børnene ud af Sjælsmark. Vi skal kræve fængslerne lukket. Vi skal kræve at ”freeedom” bliver en realitet både for alle.

Bliv aktiv i Luk Ellebæk: https://www.facebook.com/pg/closeellebaekprison/events/?ref=page_internal