Mette Frederiksen er ikke børnenes statsminister!

Nyheder | Tirsdag, januar 28, 2020 - 14:59

Mette Frederiksen er ikke børnenes statsminister!

Mette Frederiksen kalder sig børnenes statsminister, men hvordan behandler den danske stat de børn og voksner som ender med at være i deres varetægt?

Mette Frederiksen kalder sig selv for børnenes statsminister. Vi må forstå at hun har taget et valg om altid at være på børnenes side”. En af Mette Frederiksens første handlinger som statsminister var da også at give en undskyldning til Godhavnsdrengene. Børnene på børnehjemmet Godhavn blev i 1945-1976 udsat for fysisk, psykisk og seksuel vold. Børnene blev også ofre for medicinske forsøg af de selvsamme voksne som var ansat til at passe på dem. På baggrund af dette kæmpesvigt har de voksne, som engang var børn på børnehjemmet, kæmpet indædt for en officiel undskyldning fra den danske stat, som anbragte dem der. Det fik de så endeligt i august 2019 – det var dermed en af Mette Frederiksens første handlinger som Danmarks nye statsminister. 

Men al Mette Frederiksens snak om at være på børnenes side klinger hult. Under et halvt år efter undskyldningen til Godhavnsdrengene kunne vi høre statsministeren kalde på tvangfjernelser af børn fra socialt udsatte familier. Men når man bare vil tvangsfjerne, uden at tænke over hvor børnene skal tvangsfjernes til og uden at der sættes ressourcer af til en reel socialpolitisk indsats der kan hjælpe de udsatte familier og dermed forbygge behovet for tvangsfjernelser, så ender man i værste fald med en situation som den på Godhavn.

Den nuværende regering – og den danske stat, har tydeligt vist at den ikke kan finde ud af at varetage de menneskeliv som ender i dens varetægt. Børnene på Godhavn blev udsat for tortur af den danske stat. Børnene på Udrejsecenter Sjælsmark blev udsat for en så brutal behandling at over halvdelen af børnene viste symptomer på PTSD. Godhavn og Sjælsmark står desværre ikke alene, for i Ellebæk torturerer vi også mennesker. Det er konklusionen fra Europarådets Torturkomité, der efter at have besøgt Ellebæk kan fortælle om selvmordstruede indsatte der efterlades nøgne og alene i isolation, om de kvindelige indsatte som kun får 30 minutters frisk luft om dagen, om at de indsatte ikke har lov til at bruge deres mobil og om forhold der er så gennemgående elendige at de ikke egner til menneskelig beboelse. Disse forhold er værre end forholdene i de danske fængsler, på trods af at de frihedsberøvede i Ellebæk ikke er dømte kriminelle. Til denne kritik svarer justistsminister Nick Hækkerup (S) at “Ellebæk ikke skal være et rart sted at være.” og der er dermed ikke lagt op til en ændring af forholdene.

Den statsracisme Jonas Eika beskyldte regeringen for i hans tale da han modtog Nordisk Råds Litteraturpris, og som fik Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører til at kalde ham for en “forfatterklovn” bliver kun tydeligere. I SUF mener vi, at Ellebæk og de øvrige udlændingecentre Kærshovedgård, Sjælsmark og Avnstrup, skal lukkes. Intet menneske skal sidde fængslet uden en retssag og en dom. Ingen mennesker i statens varetægt skal udsættes for nedværdigende behandling og tortur. Intet menneske er illegalt. Det er ikke nok at flytte børnene fra Sjælsmark til et andet center under samme forhold.

Og Mette Frederiksen er ikke er børnenes statsminister.