Kvindegruppen

Kvindegruppen

I kvindegruppen tager vi de spørgsmål, op der rører kvinder både i samfundet og i SUF. Her er lidt om hvad vi mener og hvad vi laver:

Vi har jo ligestilling i Danmark! Sådan hører vi i hvert fald ofte.
Alligevel er der en klar skævridning i forhold til fordelingen af magten, og der er en stor forskel på de forventninger der ligger til en dreng og de forventninger der ligger til en pige. Drenge skal være store, stærke, handlekraftige og praktiske. Piger skal være smukke, søde, sexede og omsorgsfulde. Bryder du med dette ideal, er du snerpet, emsig eller bare mærkelig.

Modeindustrien tjener på skønhedsidealet. Sexindustrien tjener på, at kvinder bliver set som salgsobjekter. Og staten tjener på, at kvinder udfører gratis omsorgsarbejde.

Der er penge i det der med undertrykkelse, og det bliver ved, indtil vi bestemmer os for noget andet!

I dag dikterer reklamer og porno, hvilke drømme vi skal have.
Feminisme handler ikke bare om drømme. Feminisme handler ikke om, at helte skal redde prinsesser. Feminisme handler om frigørelse, modstand og selvstændighed!

Feminisme er at kæmpe mod trange kønsroller, for lige så mange forskellige skønhedsidealer, som der er mennesker på jorden, for lige løn for lige arbejde, mod at blive kaldt luder eller det der er værre, for at bestemme over sit eget liv og egen krop – for frigørelse!

For dig, der vil være mere end en prinsesse!

SUFs kvindegruppe arbejder vi for at bringe debatten om ligestilling på den politiske dagsorden i samfundet – men også i SUF. Vi kan ikke bare lade som om, at når vi træder ind i SUF, træder vi samtidig ud af den virkelige verden. Selvom vi er kommet langt mht. at respektere hinanden begrænser kønsrollerne os også i SUF. Derfor er vores kvindegruppe selvorganiseret – altså kun for piger. Vi mener, det er vigtigt for alle undertrykte grupper at have retten til at organisere sig og have retten til at formulere sine egne krav.

I kvindegruppen er vi allerede nået langt i de måneder vi har eksisteret. Vi har arrangeret torsdagscafeer i Solidaritetshuset i København, debatarrangementer, 8. marts-kampagne og seminarer. Vi har været på besøg hos Rød Ungdom i Norge, hvor de er langt foran os på dette område, vi har startet masser af debat i organisationen og bragt spørgsmålet om kønsroller og frigørelse ind i SUF.

Kræv respekt
Kræv orgasme
Kræv ligeløn
– fordi du fortjener det

Kontakt Kvindegruppen

Kontaktperson:
Christine Noe
kvindegruppe@ungdomsfront.dk

Fede links:

www.sosialisme.no Vores venner fra Rød Ungdom i Norge. Dem kunne vi lære noget af på den danske venstrefløj!

www.kvinderaadet.dk Paraplyorganisation for mange kvindeorganisationer.

www.kvinfo.dk Information om kønsforskning. Stor søgbar artikel-database.

www.feministiskforum.dk Fedt debatforum om køn og sexsualiteter.

www.barselsordning.dk For fuld støtte til en central barselsfond!

www.enhedslisten.dk/cd.asp Reel oplysning om sex. Enhedslisten har lagt den omdiskuterede CD-rom Sexstarz på nettet.

www.dannerhuset.dk Huset rummer et kvindecenter, der arbejder med kulturelle og politiske arrangementer for alle kvinder samt et krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn.

www.kvindehuset.dk Et kønsseparatistisk hus for lesbiske og andre kvinders kultur og politiske aktivisme.

www.leksikon.org/art.php?n=769 Leksikon.org er en socialistisk site med mange fede opslag. På dette link kan du læse mere om begrebet feminisme og dets historie.

www.kulu.dk Kvindernes U-lands Udvalg – en feministisk ulands NGO-paraply som har et stort internationalt kontaktnet og som arbejder nationalt og internationalt for at få en kvinde- og kønsvinkel på udviklingspolitikken.