Kønspolitisk gruppe

Kønspolitisk gruppe

Kom med i kønspolitisk gruppe

Kontakt: Clara Grünberg Udsen

Tlf: 51 17 15 85 

Denne gruppe er åben for alle medlemmer af SUF, der ønsker at være med til at diskutere og lave socialistisk revolutionær kønspolitik.

Gruppen fungerer altså på tværs af alder, køn og lokalområde, hvilket gør, at vi får diskuteret kønspolitikken bredt og sammenhængende. '

Vores politik går grundlæggende ud på:

  • At de treditionelle kønsroller skel nedbryde, så alle mennesker er fire til at leve og være som de føler, lige meget hvilket køn eller seksuallitet man har.
  • At have et klasseperspektiv, altså at vise hvordan fordomme og undertrykkelse af af mennesker på bagrund af deres køn, eller seksualitet splitter arbejderklassen. Og kun mad en samlet arbejder klasse kan vi opnå et samfund hvor alle er frie og lige.
  • At kæmpe imod enhver form for under trykkelse og diskrimination af mennesker på bagrund af deres køn, eller seksualitet. 

Vi kæmper for en bred, menneskelig, seksuel frigørelse. Nøgleordene er samtykke og selvbestemmelse.