FAQ (ofte stillede spørgsmål)

FAQ (ofte stillede spørgsmål)

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vi tit bliver stillet. Hvis du mangler svar på noget, så send et spørgsmål til os her.

Er SUF Enhedslistens ungdomsparti?

Nej, vi er en uafhængig organisation, og Enhedslisten har ingen indflydelse på SUFs politik. Men vi betragter os som en del af den samme politiske strømning som Enhedslisten, og har derfor indgået en samarbejdsaftale med dem, hvor vi slår vores vilje til samarbejde fast. 
Vi har valgt at samarbejde med Enhedslisten, fordi SUF og Enhedslisten kæmper for mange af de samme mål. Nogle steder deler vi også lokaler, og man kan få rabat på dobbeltmedlemskab. Tit er vi nu også rygende uenige.

Vil I have socialisme ligesom i Sovjetunionen og DDR?

Den socialisme, som vi drømmer om, har ikke noget med den gamle østblok at gøre. De havde censur, tvang og korruption – vi vil have frihed, medbestemmelse og luksus til alle! Derfor tager vi afstand fra de tidligere “socialistiske” og “kommunistiske” lande. Og det samfund, som vi kæmper for, kommer ikke til at ligne på nogen måde, for det vil bygge på nogle helt andre ting. Det er derfor noget vrøvl, når nogen siger, at Sovjet har bevist, at socialisme aldrig kan fungere.

Hvad er forskellen på SUF og SFU?

Ligesom os er SFs Ungdom socialister, men i SUF er vi revolutionære, hvilket betyder, at vi går ind for en fuldstændig omvæltning af det kapitalistiske system. Vi tror ikke, at man kan skabe et frit og socialistisk samfund indenfor kapitalismen. Derudover er vi basisdemokrater. Det betyder bl.a. at vores lokalgrupper er uafhængige og at vi har en kollektiv ledelse i stedet for en formand.

I har en ledelse – er det ikke udemokratisk?

Næh, det synes vi ikke, når man har en så stor organisation som SUF. Det er mere demokratisk at vælge nogen til at være ledelse, end hvis det bare er de dominerende eller mest erfarne folk der bestemmer.
Det kan også være en fordel at kunne reagere hurtigt og organisere ting centralt, når man er landsdækkende, og ledelsen kan man holde ansvarlig for, om tingene bliver gjort. Det diskuteres tit, hvilken rolle en ledelse bør have.

I siger at I er revolutionære. Betyder det at I går ind for en væbnet revolution?

En revolution betyder, at flertallet tager magten over samfundet. Det sker ved at folk organiserer sig i de sociale bevægelser, på deres skole, på arbejdet og gør oprør mod kapitalismen, og selv tager magten over deres egen hverdag. Ikke ved at bruge vold. Men hvis magthaverne ikke vil opgive deres rigdom, må vi gennem strejker, blokader og civil ulydighed tvinge dem til det.

I siger at I bruger civil ulydighed. Er det ikke udemokratisk at bryde loven?

Nej. Mange love tjener bare de rige og magtfuldes interesser. Vi mener, at det er vigtigt at skjule flygtninge, der bliver udvist til tortur eller besætte tomme huse, hvis der mangler boliger eller ungdomshuse. Vi sætter mennesker over penge og love.

Vil I gerne slås med politiet?

Nej. Vores strategi er at arrangere brede folkelige demonstrationer, sjove kreative aktioner, civil ulydighed og den slags. Men det danske politi er tit meget grove overfor demonstranter, også selvom de er fredelige. Derfor kan det være forståeligt, at nogen vælger at forsvare sig overfor politiets overgreb.

Kan man være anarkist/kommunist/syndikalist/trotskist/osv. i SUF?

Ja, man kan være lige hvad man vil. Bare man er enig i vores program.

Er det i orden at være medlem af et andet parti eller en anden organisation, hvis man også er medlem af SUF?

Ja, det er i orden. Så længe man ikke modarbejder SUF, vores program og de beslutninger vi har taget i fællesskab.

Hvorfor har I ikke et debatforum? Tør I ikke diskutere eller hvad?

Vi har et debatforum, det er bare internt for medlemmer af SUF. Vi vil hellere udvikle vores politik og visioner sammen end at slette spam fra nazister og liberale tosser hele tiden.