Europaparlamentsvalg 2019

Europaparlamentsvalg 2019

Der er valg til EU’s parlament d. 23. - 26. Maj 2019. EU er en kapitalistisk neoliberal institution, hvorfor SUF er EU-modstandere og helst ser EU tilintetgjort og erstattet med et reelt internationalistisk og demokratisk organ. Dog må vi huske at EU i høj grad fungerer som alle de europæiske staters og store virksomheders fællesbestyrelse. En udmeldelse af EU kan derfor ikke stå alene. Det må nødvendigvis stå på skuldrene af daglig, lokal, mangfoldig og antikapitalistisk kamp. Denne kamp kæmper vi i SUF, men også blandt unge på venstrefløjen i alle EU’s andre medlemslande. Siden sidste EU-parlamentsvalg har EU været ramme for en række store ændringer og kampe. I Grækenland blev den socialistisk Syriza-regering damptromlet af EU, der effektivt satte en stopper for grækernes kamp mod den enorme illegitime gæld og de brutale nedskæringer, landet var blevet påtvunget. I Storbritannien valgte et flertal at stemme for udmeldelse af EU, en udmeldelsespro ces, der stadig er i gang. I Ungarn og Polen har stærke, reaktionære regeringer gennemført kraftige angreb mod kvinder, flygtninge og demokratiske rettigheder. Cataloniens forsøg på løsrivelse fra den spanske stat blev brutalt nedkæmpet af styret i Madrid, i øvrigt støttet af EU. Samtidig skaber EU’s toldmure stadig enorm fattigdom og afhængighed af EU i lande uden for EU.  

Disse kampe viser på forskellige måder, at modstanden mod EU først og fremmest må bygge på et styrket samarbejde på den europæiske venstrefløj. Kampen mod reaktionær nationalisme kæmpes ikke bedst ved at holde på de enkelte staters ret til at ordne deres sager selv, men ved at opbygge solidaritet mellem arbejderklasserne i alle lande. Kampen mod den EU-koordinerede  nedskæringspolitik kan ikke kæmpes inden for rammerne af de enkelte lande, men kræver solidaritet mellem særligt arbejderklasserne i de sydeuropæiske lande, der er hårdest ramt af gældskrisen, men også solidaritet fra arbejderklasserne i Nordeuropa, der  kan lægge pres på deres egne regeringer. Og solidaritet med arbejderne i de lande uden for EU, der rammes af EU’s toldpoli tik, må kæmpes som et internationalistisk projekt, ikke som de enkelte EU-medlemsstaters kamp mod Bruxelles.

For SUFs vedkommende handler disse ikke  blot om EU-parlamentsvalget. Men valget  er en anledning til at sparke gang i styrket internationalt samarbejde, hvor vi fører kampagne og rejser krav koordineret med kammerater fra revolutionære ungdomsorganisationer i resten af EU. Opbygningen af dette arbejde skal starte i god tid inden valgkampen, og den internationale socialistiske ungdomslejr, SUF er vært for til sommer, vil være et godt udgangspunkt for at knytte konkrete bånd i denne forbindelse. Også efter EU-parlamentsvalget vil der være brug for et stadigt styrket samarbejde, som vi i SUF allerede har vedtaget i vores strategipapir fra landsmødet i 2015, hvor vi vedtog, at vi vil arbejdefor en styrket fæl lesorganisering af revolutionære ungdomsorganisationer i hele Europa – herunder i EU.

I SUF mener vi, at et stærkere koordineret samarbejde på venstrefløjen i EU-landene er vigtigt for at styrke kampen mod de angreb på arbejder klassen, der i høj grad bliver organiseret i og af EU. Dette samarbejde vil blandt andet kunne styrkes af Enhedslistens indtræden i EU-parlamentet, der vil kunne danne basis  for styrket samarbejde med andre venstre fløjspartier, fælles forslag koordineret med bevægelsesaktivitet på tværs af grænser med mere.

Enhedslisten kan som socialistisk parti rejse  krav i EU-regi, der i højere grad en Folke bevægelsens muligheder peger i retning af et socialistisk samfund. Folkebevægelsen  mod EU har været en vigtig støttepille i den danske EU-modstand, men har som tværpo litisk projekt sine begrænsninger. At Folkebevægelsen både favner venstrefløjen og borgerlige kræfter betyder, at dennes EU- modstand ofte bliver til et forsvar for national suverænitet og demokrati. I SUF tror vi,  at EU bekæmpes bedst ved at en samlet venstrefløj på tværs af grænser rejser progressive krav om nedbrydning af grænser og opbygningen af et socialistisk, arbejders tyret internationalt samarbejde som alterna tiv til EU, der kun er et fællesskab for bor gerskabet.

Derfor anbefaler vi først og fremmest væl gerne at stemme på Enhedslisten til det kommende EU-parlamentsvalg, og det er for Enhedslisten, vi vil føre fælles kampag ne. Folkebevægelsen er det bedste alternativ  for de vælgere, der ikke ønsker at stemme på Enhedslisten, og medlemmer af SUF er naturligvis frie til at føre kampagne for Folkebevægelsen, hvis de ønsker dette.

 

Vedtaget på SUF’s Landsmøde 2018