En selvorganiseret lejr

Om lejren

En selvorganiseret lejr

Lejren organiseres af unge. Op til hver ungdomslejr afholdes et planlægningsmøde i påsken. Her bliver de politiske og praktiske rammer, herunder programmet for lejren, besluttet af repræsentanterne fra de forskellige landes delegationer.

På selve lejren er alt arrangeret af deltagerne. Nogle opgaver, såsom madlavning, indkøb, rengøring, varetages af ældre kammerater, men alt det politiske er vores ansvar.
Planlægningsmødet fastlægger et program, men alt politisk indhold (på nær educationals) løftes af de unge deltagere. Der forventes at alle delegationer faciliterer workshops og bidrager til de selvorganiserede pladser. Derigennem har alle deltagere også politisk indflydelse på lejren, og der er ikke en ’korrekt’ linje i det politiske program.

At lejren er selvorganiseret betyder også at vi kollektivt står for at løfte de praktiske opgaver som skal løses. Konkret betyder det at barvagter, rengøringstjanser og security-vagter løftes af kollektivet, så alle deltagere fra alle delegationer bidrager.

 

Sprog

Deltagerne på ISUL kommer fra mange forskellige lande, og derfor er oversættelse en nødvendighed for lejren.På ISUL er der fire hovedsprog; fransk, engelsk, castiliansk og italiensk. Alt som foregår i plenum simultanoversættes mellem hovedsprogene. I workshops og pladser arrangerer deltagerne selv oversættelse i grupper. Oversættelse til dansk arrangeres også i år.

 

Programmet

Morgendelegationsmøde
Alle delegationer bruger dette rum i programmet forskelligt, og jeres delegation ville være frit stillet til at bruge tiden som i finder bedst.
I den danske delegation bruges delegationsmødet som en kort introduktion til dagen. Vi starter ud med at høre om der er ændringer i programmet, f.eks. aflysninger eller ændringer i workshops. Herefter hører vi hvilke workshops og pladser som deltagerne har tænkt sig at deltage i. Vi hører også om der er nogen som har behov for oversættelse fra f.eks. engelsk til dansk eller fransk til engelsk.
I den danske delegation er det obligatorisk at deltage både i morgen- og aftensdelegationsmødet.

Skolingsoplæg/educational
Hver dag starter med en educational relateret til dagens tema. På økosocialismedagen havde vi f.eks. Peter Saxtrup fra Danmark til at snakke om hvordan produktionssystemet øger økologisk ulighed. I linket her kan i se denne educational: https://www.youtube.com/watch?v=1qC7LiTs2eE. Ofte er educationals tunge og tørre, men er også nogle af de teorietiske uddannende dele af lejren. Efter educational er der plenumdebat om dette emne. Ved educationals og debatter er der simultanoversættelse til lejrens hovedsprog.

 

Pladser

Kvindepladsen
Feminisme er højt på dagsordenen på ISUL. På lejren er der en kvindeplads, som er et fysisk afgrænset sted, hvor kun kvinder må opholde sig. Der er sat tid af i programmet til, at kvinderne på lejren kan mødes på kvindepladsen og diskutere aktuelle kampe og problemstillinger – i og udenfor vores egne organisationer. Onsdag afholdes en kvindefest, som organiseres af kvindepladsen. Denne fest er kun for kvinder og plejer at være en unik oplevelse af bevidstgørelse, og et glimt af frigørelse fra undertrykkelse. Skribenterne af dette dokument vil ydmygt tilføje at det er årets fest og at alle kvinder der læser dette skriv skal forstille sig en fest med 200 mere eller mindre nøgne kvinder, som danser som de lyster uden frygt for overgreb og forventninger om udseende og ageren.
Kvindepladsen og kvindefesten er åben for alle kvinder, uafhængigt af kønsorganer eller kønsudtryk.

LGBTQI-plads
Befrielsen af lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner, queers – og i det hele taget befrielsen fra undertrykkelse på baggrund af seksualitet, er også et vigtigt fokus for lejren. Derfor er der en LGBTQI- plads, som er et forum med særlig fokus på problemstillinger omkring undertrykkelse af LGBTQI-personer.

Der er afsat tid i programmet til, at alle interesserede kan mødes på LGBTQI-pladsen og diskutere og udveksle erfaringer. På LGBTQI-dagen arrangerer LGBTQI-pladsen en fest for alle på lejren. Det er en fest, hvor opgøret med heteronormen er i centrum. Det er en politisk fest, hvor vi igennem forskellige lege, udsmykning og aktiviteter, aktivt og kollektivt skaber et frirum til at udleve andre seksualiteter end den heteroseksuelle.

 

Workshops
Der er hver dag omkring 10 workshops som kobler sig til dagens tema. Disse afholdes af deltagere, men emnerne for workshopsne fastlægges og fordeles til de forskellige delegationer på Amsterdammødet. Workshops kan tage forskellige former, men forventningen er, at der er en forskel mellem en educational og en workshop. Nogle workshops er praktiske og legene (som f.eks. når grækerne holder civil ulydighedsworkshop eller når danskerne holder feministisk selvforsvar) mens andre er diskussionsbaseret.
Workshopsholderne er ansvarlige for at der er oversættelse til hovedsprogene. Dette er lejrdeltagerne behjælpelige med og oversætterne findes på selve lejren.

Interdelegationsmøde
Interdelegationsmøderne er endnu en mulighed for at få snakket med kammerater fra andre delegationer. Som oftest går 2 eller 3 delegationer sammen og hver delegation får muligheden for at fortælle om de kampe og bevægelse, som de deltager i. Normalt vælger man på forhånd et tema som delegationerne forbereder et kort oplæg om. Det kan enten være et tema som de to lande har tilfælles eller et emne som man bare synes er interessant. 

Aftendelegationsmøde
Dette punkt er igen forskelligt fra delegation til delegation. Normalt bruger vi i den danske delegation tiden til at evaluere dagen, snakke trivsel mm. Ellers bruges tiden på et politisk oplæg, som enten kan være en tilbagemelding fra en spændende workshop eller et område som delegationen har fundet svært at forstå dagen efter.
Nogle gange afholder vi også delegationsmøder udelukkende for den kønsundertrykte del af delegationen.