Delegationer fra hele verden

Delegationerne

Delegationer fra hele verden

På ISUL møder du et væld af internationale kammerater. Her får du en lille introduktion til nogle af de organisationer, vi får besøg af på lejren til sommer.

Filippinerne: Revolutionært Arbejderparti – Mindanao (RPM-M)

På ISUL kommer også et par kammerater fra organisationen Revolutionært Arbejderparti – Mindanao (RPM-M) Som navnet hentyder, er organisationen primært baseret omkring Filippinernes næststørste ø. Den har det forgangene halvandet år har været ramt af blodige opgør, hvor en masse civile har været klemt mellem en diktatorisk og korrupt regering, som har sat militæret ind for at vinde mere direkte magt over en række landområder, og en stigende aggressiv islamisk bevægelse, som har forsøgt at vinde territorier på netop denne ø.
Vores kammerater har ellers historisk været baseret omkring retten til selvbestemmelse for det oprindelige folk samt at få forskellige etniske grupperinger til at kunne arbejde sammen og tage ansvar for eget land ved noget så basalt som at hjælpe med viden og værktøjer til dyrkning af jorden uden store udenlandske kapitalinteresseres genmodificerede afgrøder (USA har kæmpe økonomiske og militære interesser i Filippinerne).
Sideløbende med dette er RPM-M selvfølgelig også et politisk parti, som forsøger at vinde opbakning på lokalt og regionalt niveau i et land, som er præget af skindemokrati og korruption.

Frankrig: Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) og Ensemble

I 2009 havde det gamle Ligue communiste révolutionnaire (LCR – Revolutionæ Kommunistisk Sammenslutning) en kanon parlamentarisk succes ved præsidentvalget (det samme som gangen forinden) og med den øgede tilslutning forsøgte de at opbygge et nyt, bredt, antikapitalistisk parti, som kunne samle venstrefløjen. Her blev Nouveau Parti anticapitaliste (NPA – Nyt Antikapitalistisk Parti) skabt. Men efter blot en håndfuld år var det tydeligt, at NPA ikke kunne fastholde succesen, og det lykkes aldrig at inddrage andre venstrefløjsgrupper i det nye parti, som det havde været tilfældet med Enhedslisten i Danmark og Bloco de Esquerda i Portugal. På lejren deltager NPA, men også medlemmer fra andre dele af den franske venstrefløj. Den næststørste gruppe udgøres af Ensemble, som er en venstrefløjskoalition inden for paraplyen ”det oprørske Frankrig”, som sidste år blev mest kendt for deres præsidentkandidat Jean-Luc Mélenchon.

Grækenland

Spørgsmålet omkring Syriza og den græske politiske udvikling har fyldt meget på hele den europæiske venstrefløj, og selvfølgelig også i Grækenland. Tidligere har vi fast haft deltagere fra både en organisering indenfor Syriza, og organisationen OKDE-Spartakos, som arbejder i venstrefløjsalliancen ANTARSYA, som er i opposition til Syriza (især efter regeringsdannelsen). Med de seneste års udvikling af Syriza er der ingen tilbage, som stadigvæk arbejder inden for Syriza.

Italien: Sinistra Anticapitalista og Communia Network

Den italienske venstrefløj er en historie for sig og er en del af et parlamentarisk system, som mildt sagt også er specielt. I 2007 splittede vores kammerater fra ”Rifondazione” på spørgsmålet om at stemme for krigsdeltagelse, og Sinistra Anticapitalista (som kommer på ISUL) blev født som modtrækket. Men med et tvivlsomt parlamentarisk system og en splittet venstrefløj var det svært at opnå stor parlamentarisk gennemslagskraft. I 2013 var der så meget uenighed om, hvad vejen frem for en politisk bevægelse i Italien var, at man løste det ved at gå hver til sit, og Communia Network, den anden italienske gruppe, blev født. Communia er ikke et politisk parti i traditionel forstand, men baserer hele deres politiske arbejde på opbygningen af selvorganiserede grupper. Hvad end det er kvindebevægelser og kvindegrupper eller besatte fabrikker, hvor man i samarbejde med arbejdsløse overtager nedlagte ejendomme og opbygger en ny industri til selvforsyning, kunstneriske netværk, organiserer illegale migrantarbejdere i faglige netværk, som også producerer uden for markedet eller andet, så tror de på opbygningen af lokal forandring i nærområdet med synlige resultater for de enkelte og folks aktive deltagelse.

Mexico

På ISUL kan der komme kammerater fra flere forskellige partier og organisationer i Mexico. Fælles for dem er, at den politiske situation i Mexico er voldsom, og især efter valget af Trump i USA er fremtiden usikker på flere niveauer. Pengeforsendelser fra USA udgør den næststørste andel af landets indtægter i fremmed valuta, større end direkte udenlandske investeringer. Trump arbejder nu på at udvise op mod 3 millioner mexicanske arbejdere på et år med katastrofale personlige og samfundsmæssige konsekvenser til følge. Udover at mange mexicanere arbejder i USA, er Mexico også knudepunkt for andre migranter, som ønsker at tage vejen mod USA. De ophobes lige nu i Mexico. Dertil stormer de store narkokarteller disse områder, bestjæler dem, rekrutterer som slavearbejdskraft eller lejemordere, mens kvinderne bliver voldtaget og brugt i prostitution. At dette er blevet mere almindeligt betyder, at kvinder i højere grad udsættes for alle former for seksuel vold, mord med mere. Så vores kammerater her kæmper en stor kamp, ikke bare mod narkokarteller, men også mod en korrupt regering.

Portugal: Bloco de Esquerda

Situationen i Portugal er voldsom interessant og meget lig den danske. Venstreblokken (et parti, som minder meget om Enhedslisten) har fået en stor parlamentarisk opbakning, og kan nu udgøre et flertal med den socialdemokratiske regering, hvor det er lykkes at få presset dem til nogle markante indrømmelser under valgkampen, som især handler om stigning i det offentlige forbrug, nægte at tilbagebetale gæld til EU mm. Vores portugisiske kammerater kan helt sikkert bringe sidste nyt fra en EU-front, som ellers ikke fylder meget i danske medier.

Den spanske stat: Anticapitalistas (en gruppe i Podemos)

Podemos opstod direkte som det politiske resultat, og i forlængelse af, pladsbesættelserne og 15M-bevægelsen i Spanien kort efter det arabiske forår og med en masse sociale kampe i Sydeuropa. Foruden at Podemos blev født af aktivisterne, indgik der også en lang række tidligere venstrefløjsgrupper, herunder Fjerde Internationales tidligere sektion ”Antikapitalistisk Venstre - IA”. Da Podemos begyndte at forme sig som politisk parti og organisering, reorganiserede IA sig internt i Podemos og blev til ”Anticapitalistas”.

Storbritannien: Socialist Resistance

England er reelt et to-parti-system. Derfor har det altid været svært at komme op med et reelt alternativ til Labour Party, som er blevet mere og mere nyliberalistisk. For blot et par år siden var nyeste forsøg oprettelsen af ”Left Unity”, men pludselig skete der et skred i Labour med valget af Jeremy Corbyn som ny politisk leder af Labour. Han var en klar venstrefløjsprofil som tiltrak helt nye grupper og videreførte en politisk bevægelse efter Bernie Sanders i USA. Det har skabt en reorganisering af hele den engelske venstrefløj, hvoraf meget store dele nu er blevet en del af Labour. Dette gælder også for vores kammerater i Socialist Resistance, som deltager på lejren, og hvoraf nærmest alle de engelske deltagere meldte sig ind i Labour efter Corbyns fremkomst.

Tyskland: Internationale Sozialistische Organisation (ISO)

Forholdet på venstrefløjen i Tyskland til det store parti, Die Linke, har længe været splittet. Fra tysk side har vi på ISUL haft folk fra to tyske organisationer, hvoraf den ene var en del af Die Linke og en anden del stod udenfor. I år 2016 blev de dog lagt sammen til organisationen ISO, International Socialistisk Organisation, som både arbejder inden for og uden for Die Linke.