Budget for SUF 2019

Budget for SUF 2019

 

Indtægter                             

Kontingenter                                           80.000,00

Støtte fra DUF                                   1.100.000,00

Lydindtægter                                            5.000,00

Andre indtægter                                      25.000,00

I alt Indtægter                                   1.210.000,00

 

Aktiviteter 

Blomster og Barrikader                         120.000,00

Landsmøde                                             60.000,00

Aktivitetsmøde                                        60.000,00

Ledelsesmøder                                       40.000,00

Sommerlejr                                           100.000,00

International sommerlejr                         80.000,00

Lokalefaciliteter                                       50.000,00

Støtte til lokalgrupper                              25.000,00

Støtte til andre                                         10.000,00

Internationalt arbejde                               20.000,00

Fagligt arbejde                                          2.500,00

Grønt arbejde                                          40.000,00

Uddannelsespolitisk arbejde                                 -

Antiracistisk arbejde                                  2.500,00

Queer- og LGBTQIA+ arbejde                  5.000,00

Feministisk arbejde                                   7.500,00

Emne- og organisatoriske grupper          10.000,00                                             

Skoling                                                     35.000,00

Skolestartskampagne/ 

Efterårskampagne                                    40.000,00                                

Vinterkampagne                                       40.000,00

EU-parlamentsvalgskamp                        30.000,00

Folketingsvalg                                        200.000,00

Skolevalg                                                 50.000,00

Folkemøder                                              20.000,00

Anden rejserefusion                                   6.000,00

I alt aktiviteter                                         1.033.500

 

Administration 

Anskaffelser                                             15.000,00

Porto og fragt                                           20.000,00

Renter og gebyrer                                      5.000,00

Revision                                                   60.000,00

Medlemskab af DUF                                4.500,000

Kopiering, service mm.                            20.000,00

Lyd                                                             2.000,00

Telefon, internet og abonnementer          30.000,00

Husleje og el                                          250.000,00

Organisationssekretær                           154.116,00

Lokalgruppesekretær nr 1                      154.116,00

Lokalgruppesekretær nr 2                      154.116,00

Bogholder                                                 62.928,00

Ansatte rejser                                           15.000,00

Diverse udgifter ansatte                            20.000,00

Diverse sekretariatsudgifter                      10.000,00

I alt administration                                976.774,00

 

Resultat                                                -800.274,00

Vedtagen bundlinje                             -800.000,00

 

 

Vedtaget på Socialistisk Ungdomsfronts Aktivitetsmøde 2018 og efterfølgende revideret af ledelsen og på Landsmødet 2019