Budget for SUF 2020

Budget for SUF 2020

Indtægter                            

  Kontingenter                                       100.000,00

  Støtte fra DUF                                  1.400.000,00

  International refusion for 2019            112.500,00

  Lydindtægter                                          5.000,00

  Andre indtægter                                   25.000,00

  I alt Indtægter                                 1.642.500,00

     

  Aktiviteter 

 

  Blomster og Barrikader                      120.000,00

  Landsmøde                                           60.000,00

  Aktivitetsmøde                                      60.000,00

  Ledelsesmøder                                      50.000,00

  Sommerlejr                                            50.000,00

  International sommerlejr                        80.000,00

  Lokalefaciliteter                                     50.000,00

  Støtte til lokalgrupper                            25.000,00

  Støtte til andre                                      15.000,00

  Internationalt arbejde                            35.000,00

  Fagligt arbejde                                      30.000,00

  Grønt arbejde                                       60.000,00

  Uddannelsespolitisk arbejde                  5.000,00

  Antiracistisk arbejde                              7.500,00

  Queer- og LGBTQIA+ arbejde               7.500,00

  Feministisk arbejde                              10.000,00

  Emne- og organisatoriske grupper      10.000,00                                              

  Skoling

55.000,00  

  Skolestartskampagne/ 
  Efterårskampagne                                40.000,00     

 

 Vinterkampagne                                             0,00

  Skolevalg                                               4.222,00

  Folkemøder                                           25.000,00

  Anden rejserefusion                               6.000,00

  I alt aktiviteter                                   805.222,00

     

  Administration 

 

  Anskaffelser                                           15.000,00

  Porto og fragt                                        20.000,00

  Renter og gebyrer                                   5.000,00

  Revision                                                60.000,00

  Medlemskab af DUF                            4.500,000

  Kopiering, service mm.                        20.000,00

  Lyd                                                         2.000,00

  Telefon, internet og abonnementer      30.000,00

  Husleje og el                                      250.000,00

  Organisationssekretær                      157.198,00

  Lokalgruppesekretær nr 1                  157.198,00

  Lokalgruppesekretær nr 2                  157.198,00

  Bogholder                                            64.184,00

  Ansatte rejser                                      15.000,00

  Diverse udgifter ansatte                       20.000,00

  Diverse sekretariatsudgifter                 10.000,00

  I alt administration                           987.278,00

     

  Resultat                                              -150.000,00

  Vedtagen bundlinje                         -150.000,00

 

Vedtaget på Socialistisk Ungdomsfronts Aktivitetsmøde 2019