Budget for SUF 2019

Budget for SUF 2019

 

Indtægter                             

Kontingenter                                        125.000,00

Støtte fra DUF                                  1.900.000,00

Lydindtægter                                           5.000,00

Andre indtægter                                    25.000,00

I alt Indtægter                                 2.030.000,00

 

Aktiviteter 

Blomster og Barrikader                      150.000,00

Landsmøde                                          65.000,00

Aktivitetsmøde                                     65.000,00

Ledelsesmøder                                    50.000,00

Sommerlejr                                        120.000,00

International sommerlejr                      80.000,00

Lokalefaciliteter                                    50.000,00

Støtte til lokalgrupper                           50.000,00

Støtte til andre                                      15.000,00

Internationalt arbejde                           20.000,00

Fagligt arbejde                                        7.500,00

Grønt arbejde                                       80.000,00

Uddannelsespolitisk arbejde                  7.500,00

Antiracistisk arbejde                               7.500,00

Queer- og LGBTQIA+ arbejde               7.500,00

Feministisk arbejde                                7.500,00

Emne- og organisatoriske grupper       10.000,00                                             

Skoling                                                  60.000,00

Skolestartskampagne/

Efterårskampagne                                 40.000,00                                

Vinterkampagne                                    40.000,00

EU-parlamentsvalgskamp                     60.000,00

Folketingsvalg                                     250.000,00

Skolevalg                                               50.000,00

Folkemøder                                           20.000,00

Anden rejserefusion                                6.000,00

I alt aktiviteter                                        1.138,50

 

Administration 

Anskaffelser                                          20.000,00

Porto og fragt                                        60.500,00

Renter og gebyrer                                 10.000,00

Revision                                                60.000,00

Medlemskab af DUF                             4.500,000

Kopiering, service mm.                         35.000,00

Lyd                                                          2.000,00

Telefon, internet og abonnementer       30.000,00

Husleje og el                                       250.000,00

Organisationssekretær                       154.116,00

Lokalgruppesekretær nr 1                  154.116,00

Lokalgruppesekretær nr 2                  154.116,00

Bogholder                                             62.926,00

Ansatte rejser                                       15.000,00

Diverse udgifter ansatte                       20.000,00

Diverse sekretariatsudgifter                 32.000,00

I alt administration                        1.064.274,00

 

Resultat                                            -212.774,00

Vedtagen bundlinje                         -500.000,00

 

 

Vedtaget på Socialistisk Ungdomsfronts Aktivitetsmøde 2018