Bevar studienævnene - bevar medbestemmelsen på universiteterne

Bevar studienævnene - bevar medbestemmelsen på universiteterne

Støtteerklæring til bevarelse af studienævnene fra Socialistisk Ungdomsfront

Siden studenteroprøret i 1968 har de studerende på universiteterne i Danmark haft stor medindflydelse på deres uddannelser. Ministeriet har dog ført en mangeårig kamp for at udvande netop dette studenterdemokrati ved bl.a. at indføre fremdriftsreformer med tvangsmeritter, øge detailstyringen, dimensionere optaget på universiteterne og fjerne de studerende og undervisernes flertal i universitetsbestyrelserne til fordel for kapitalens interesser. Udvandelsen har nu taget endnu en drejning væk fra de studerendes interesser, og et forslag om at fjerne al reel indflydelse fra studienævnene er ministeriets sidste påfund i kampen for markedsliggørelsen af uddannelsessystemet.

Studienævnene har hidtil sikret de studerende og underviserne retten til at bestemme over sammensætning og indhold af uddannelserne på universiteterne. I Socialistisk Ungdomsfront støtter vi de universitetsstuderende- og undervisernes kamp for at bevare denne medbestemmelse, da alle har ret til at bestemme over deres egen hverdag, og netop disse er eksperter i hvordan uddannelserne fungere bedst og hvad der er vigtigt inden for netop deres fag.

 

For at de studerende fortsat har reel indflydelse på udlandsophold, studieordninger, meritansøgninger mv., samt for at sikre en sidste rest af universitetsdemokratiet, skal studienævnene bevares. Denne kamp handler ikke blot om universiteterne! Ministeriets forslag er ikke blot et angreb på studienævnene, men et forsøg på fortsat at indskrænke det nære demokrati, fjerne arbejderklassens adgang til medindflydelse og kæmpe for profit og markedsliggørelse af alle dele af samfundet.   

Derfor støtter Socialistisk Ungdomsfront op om de universitetsstuderendes- og undervisernes kamp for at bevare studienævnene!

 

Vedtaget på SUF’s Landsmøde 2018