Arbejdsplan for 2020

Arbejdsplan for 2020

Kampagner

På det seneste har SUF’s udadvendte aktivitet været mangelfuld. SUF som organisation har som organisation i kun lille grad formået at sætte sit præg på gaden, i medier, på folkeskoler eller i byråd. Som hovedorganisation af antikapitalistiske socialister, må vi kæmpe for at organisere og skabe forandring dér, hvor vi befinder os, og ikke kun internt.

Vi skal rette mere af vores aktivitet i udadvendte kampagner af forskellige størrelser med forskellige fokusområder. Ledelsens forslag til kampagner er følgende:

  • En OK20-kampagne
  • En feministisk kampagne på Roskilde Festival 2020 med fokus på samtykke og victim blaming under parolen “Det er aldrig din skyld” 
  • En skolestartskampagne i august 2020 med hovedparolen ”Det er ikke din skyld!” Denne kan have følgende tre underparoler (underparolerne som står i arbejdsplanen er bud på underparoler, det står altså den kommende SSK-gruppe frit for at vælge nogle andre men med samme retning):
  • ”Boligmangel er ikke din skyld -Ungdomsboliger til alle!” Denne paroles indhold i foldere osv skal indeholde  kritik af “ghetto”-loven også. 
  • "Ret til at være - og være sig selv"
  • “Klimakrisen er ikke din skyld - Der er ingen vækst på en død planet" med fokus på klima”
     

For at denne ambitiøse kampagneplan kan blive til virkelighed, kræver det en solid og gennemarbejdet indsats fra ledelsen, sekretariatet og lokal- og emnegruppeaktive fra hele landet. Men hvis vi kan stå sammen om disse kampagner, skulder ved skulder, kan vi få vendt vores markante medlemsfremgang i 2019 til en imponerende fremgang i bevægelses arbejde og udadvendt kommunikation i 2020, hvor vi kan komme frem med nogle radikale løsninger på klimakrisen og markere SUF som en stærk antikapitalistisk stemme på venstrefløjen. Næste skolevalg finder sted i starten af 2021, men planlægningen begynder allerede i 2020. her skal SUF være repræsenteret. I 2020 skal SUF påbegynde planlægningen af skolevalget og få en skolevalgsgruppe op at stå. Gruppen har ansvar for at planlægge debattørtræning, fordele debatter og udarbejde materialer. Det er vigtigt at tjansen som repræsentant til DUF ikke ender et tilfældigt sted, men at opgaven varetages af en stabil gruppe af kammerater.

Årshjul 2020
Forårsseminar, foråret

Klimaseminar, foråret 

Økosocialistisk masseaktion, forår/tidlig sommer

Landsmøde 2020, april/maj

Kampagne for lokale fællesskaber, maj

RF20-kampagne, juni/juli

SUF Sommerlejr og ISUL, juli

Ungdommens Folkemøde, august

Skolestartskampagne, august

 

 

Vedtaget på Aktivitetsmødet 2019