SUF søger ny bogholder!

Nyheder | Torsdag, juni 23, 2016 - 13:30

SUF søger ny bogholder!

Fra den 10. august skal SUF bruge en ny bogholder – skal det være dig?

Som bogholder i SUF vil du få en central rolle i, at SUF opretholder en professionel økonomistyring. Du kommer til at arbejde med de administrative dele af økonomien, og vil sammen med kassereren have overblik over landsorganisationens økonomi.

Jobbet er beregnet til 10 timer om ugen, men arbejdstiden varierer i forhold til organisationens aktiviteter. Der vil således i perioder bl.a. omkring regnskabsafslutning og stormøder være længere arbejdstid.
 

Jobbet består bl.a. i at:
Holde bogføringen opdateret
Godkende og oprette overførsler
Administrere lønprogrammet
Følge op på SUF´s debitorer
Løbende afstemme likvider
Deltage i aflægningen af årsregnskabet
Udarbejde regnskaber for nationale arrangementer
Være observatør i ledelsens økonomiudvalg
Din daglige gang vil være på SUF’s sekretariat i Studiestræde, og kasseren vil blive din tætteste samarbejdspartner.
Jobbet kræver stabilitet, overblik, ordenssans, selvstændighed og ansvarlighed.
Regnskabserfaring og kendskab til SUF er en fordel, men ikke et krav, da der vil være en overleveringsperiode.

Ansøgninger skal sendes senest d. 14. juli kl. 23:59 til bogholder2016@gmail.com
Lønnen er kr. 4.826 kroner i 2016 og opreguleres med 2 % i 2017 således, hvilket i alt bliver 4.922,52 kroner om måneden.
Eventuelle spørgsmål kan henvendes til kasserer Clara Grünberg Udsen på tlf. 51 17 15 85, eller på mail til bogholder2016@gmail.com

Det forventes af du kan møde til jobsamtale d. 16. eller 17. juli.
Mvh. Ansættelsesudvalget.