SUF søger bogholder

Nyheder | Mandag, maj 7, 2018 - 15:05

SUF søger bogholder

Bliv bogholdervikar i SUF!

Som bogholder i SUF vil du få en central rolle i, at SUF opretholder en professionel økonomistyring. Du kommer til at arbejde med de administrative dele af økonomien, og vil sammen med kassereren have overblik over landsorganisationens økonomi.

Jobbet er beregnet til 10 timer om ugen, men arbejdstiden varierer i forhold til organisationens aktiviteter. Der vil således i perioder bl.a. omkring regnskabsafslutning og stormøder være længere arbejdstid.

 

Jobbet består bl.a. i at:

  • Holde bogføringen opdateret
  • Godkende og oprette overførsler
  • Administrere lønprogrammet
  • Følge op på SUF´s debitorer
  • Løbende afstemme likvider
  • Deltage i aflægningen af årsregnskabet
  • Udarbejde regnskaber for nationale arrangementer
  • Være observatør i ledelsens økonomiudvalg

Din daglige gang vil være på SUF’s sekretariat i Studiestræde, og kasseren vil blive din tætteste samarbejdspartner.

Jobbet kræver stabilitet, overblik, ordenssans, selvstændighed og ansvarlighed.

Regnskabserfaring og kendskab til SUF er en fordel, men ikke et krav, da der vil være overlevering.

 

Tiltrædelse sker så hurtigt som muligt.

Stillingen er i første omgang til og med Juli, men måske er der mulighed for forlængelse.

Ansøgninger skal sendes senest d. 11. maj kl. 23:59 til ansat@ungdomsfront.dk

Lønnen er kr. 5.021,46 kroner om måneden.

Eventuelle spørgsmål kan henvendes til kasserer Mette Fink på tlf. 93950366, eller på mail til ansat@ungdomsfront.dk

Det forventes af du kan møde til jobsamtale d. 14. maj om aften, hvis dette ikke er muligt skal du skrive det i din ansøgning.