Kommunal- og regionalvalg – SUF slås for ungdommen!

Nyheder | Tirsdag, november 21, 2017 - 13:53

Kommunal- og regionalvalg – SUF slås for ungdommen!

 

Udtalelse fra SUF's aktivitetsmøde 03. - 05- november 2017

Danmark forbereder sig lige nu på det forestående valg til byråd og regionsråd. SUF kæmper for ungdommen, og derfor støtter vi Enhedslisten - også i kommunal- og regionalvalgkampen. Det gør vi, fordi Enhedslisten er det eneste parti, der seriøst arbejder for ungdommen i kommunalbestyrelserne.

Mange af de unge, der stiller op for Enhedslisten, er medlemmer af SUF. Udover at stille op, så fører vi også valgkamp for Enhedslisten under kommunalvalget. En stemme på Enhedslisten er en stemme på ungdommen og drømmen om en bedre fremtid!

Vi Støtter Enhedslisten fordi: Der er brug for et kommunalt oprør mod den økonomiske spændetrøje, som regeringen sammen med KL og Danske Regioner tvinger ned over kommuner og regioner. Enhedslisten står ofte alene i kampen mod nedskæringerne, der typisk rammer de arbejdsløse, børn, syge, ældre og andre udsatte grupper. Vi har brug for en samlet kamp mod disse nedskæringer, og Enhedslisten går forrest i denne kamp. Denne stemme skal vi styrke, så alle kan samles lokalt mod ødelæggelsen af vores lokale velfærd!

 Vi Støtter Enhedslisten fordi: Enhedslisten kæmper for ungdomsboliger. En central del af unges udvikling er, at vi kan flytte hjemme fra. Mange unge fanges hos forældrene, fordi det er for dyrt at flytte hjemmefra. Andre unge tvinges til at bo på forskellige venners sofaer. Dette er ikke en værdig ungdom. Vi kræver boliger, som vi ikke skal gældsætte os for at leve i!

Vi Støtter Enhedslisten fordi: Vi har brug for lokaldemokratiet. Med strukturreformen i 2007 blev mange kommuner slået sammen. Dette har fjernet politikerne fra borgerne og dermed svækket borgernes medbestemmelse. Lokaldemokratiet blev byttet for store kommuner, hvor private virksomheder nemmere kunne tjene penge på at sælge velfærd til kommunen. Vi vil ikke sælge demokratiet til store virksomheder Vi støtter Enhedslisten i visionen om velfærd for folket, ikke for profitten!

Vi Støtter Enhedslisten: Fordi Enhedslisten sætter hensynet til ren luft over hensynet til privatbilisme og lastbiltransport. Fordi Enhedslisten arbejder for mere og bedre sammenhængende natur. Fordi Enhedslisten vil styrke cyklismen og den kollektive trafik. Fordi Enhedslisten arbejder for økologi i offentlige køkkener og kantiner, og fordi Enhedslisten gennem kommuner og regioner arbejder for at fremme grøn energi

Vi Støtter Enhedslisten fordi: Enhedslisten samarbejder med og opbygger sociale bevægelser i klassekampen. Dette er både de lokale bevægelser mod lukningen af en skole og nationale bevægelser mod fattigdom, nedskæringer og forurening. Det er bevægelserne, der mobiliserer folk og skaber ryk i klassekampen. Enhedslisten kan med sin tilstedeværelse og arbejde forbinde kampene og radikalisere bevægelsen.
Vi vil bruge kommunerne og regionerne som en platform for at opbygge og styrke bevægelserne!

Vi Støtter Enhedslisten fordi: Vi har brug for socialister i kommunerne. Så stem Enhedslisten fordi der er behov for en sammenhængende folkeskole og fordi at elever og lærlinge stadig mangler lærepladser. Stem Enhedslisten fordi vi unge kræver flere brugerstyrede kulturtilbud og gratis psykologhjælp