Antiracistisk gruppe Hovedstaden - opstartsmøde

Kalender

Antiracistisk gruppe Hovedstaden - opstartsmøde

Hvornår

Mandag, februar 26, 2018 - 18:30 til 20:00

Hvor

Studiestræde 24, 1366 København K

Det er på tide, at antiracistisk gruppe Hovedstaden genopstår. Grupper som For Frihed, Identitær og Nye Borgerlige spreder til dagligt deres fremmedhadske retorik og propaganda i det Københavnske bybillede.

Vi kæmper for et samfund hvor forskellighed værdsættes og styrker fællesskabet. Racisme skaber og fastholder ulighed og fungerer dermed som en ulighedsideologi. Den underminerer solidariteten i arbejderklassen både i Danmark og på tværs af grænser. Dermed skades vores mulighed for i fællesskab at opnå socialisme. Racismen vinder i øjeblikket frem gennem kynisk populisme, skræmmekampagner og misbrug af retorik om demokrati. Den manifesterer sig overalt i samfundet; på arbejdspladserne, i uddannelsesinstitutionerne, på gaden og i lovgivningen. Vi kæmper imod racisme, ulighed og undertrykkelse i alle former.

Dagsorden:

Navnerunde
Formalia
Oplæg om antiracisme
Forventningsafstemning
Arbejdsopgaver
Næste møde
Evt.
Klistermærkestorm

Vi glæder os til at se jer den 26. februar!