International Socialistisk Ungdomslejr 2018 skal afholdes i Danmark

Nyheder | Torsdag, maj 18, 2017 - 13:07

International Socialistisk Ungdomslejr 2018 skal afholdes i Danmark

I sommeren 2017 tager SUF til International Socialistisk Ungdomslejr (ISUL) for at mødes med kammerater fra hele verden, dele erfaringer og få inspiration og gejst til den daglige kamp for socialisme. Kapitalismen bliver stadig mere global – derfor er der brug for en international koordinering af vores kampe. Sådan en koordinering skal vi bruge ISUL til.

Udtalelse fra SUFs landsmøde, 21. til 23. april 2017:

Vi har før brugt ISUL til at koordinere vores internationale kampe; eksempelvis i forbindelse med COP21 i 2015. Og lige nu vil vi kunne samarbejde med vores internationale kammerater om at styrke de kvindebevægelser, der blusser op i flere og flere lande. ISUL er også en oplagt mulighed for at samarbejde på tværs af lande om at styrke flygtningebevægelsen og modstanden mod den racistiske politik.

For at bidrage til det og få endnu flere SUF’ere med, vil vi i 2018 have lejren til Danmark, hvis der er grundlag for det.

Der er mange gode grunde til at få ISUL til Danmark, både for lejren selv og for SUF. Konkret mener vi, at en ISUL i Danmark kan have følgende effekter:

a)         SUF kan få en masse politisk ud af ISUL; Dels kan vi få en masse teoretisk og praktisk skoling. Vi får også del i erfaringer fra kammerater fra andre lande, hvadend vi taler om pladsbesættelser, kampen mod Gyldent Daggry eller kvindestrejker i Italien. Samtidig får vi et internationalt netværk og mulighed brobygning til vores samarbejdspartnere. For eksempel giver det en god mulighed for at udvide vores netværk i Sydeuropa, hvor vores netværk er rimelig begrænset.

b)        Et fælles projekt for SUF. At få ISUL til Danmark vil være en stor opgave, som kræver, at vi som organisation løfter i flok. Planlægningen af ISUL vil derfor kunne samle hele organisationen om ét fælles projekt og skabe sammenhold på tværs af organisationens forskellige dele.

c)         Inklusion af SUF’ere. Vi vil gerne have, at flest mulige SUF’ere skal kunne få del i den erfaringsudveksling og politikudvikling, der foregår på ISUL. Det muliggør vi ved at rykke lejren til Danmark og dermed mindske rejsetid og –udgifter mest muligt.

d)        Indflydelse på lejrens program. Ved at få lejren til Danmark, får vi en unik mulighed for at præge det politiske program. Det er værtslandet, der præsenterer første udkast til program for lejren, og her vil vi kunne lave et udkast med udgangspunkt i at styrke konkrete kampe nationalt og internationalt.

e)         SUF kan bidrage mere til lejren. De SUF’ere, der har taget afsted til ISUL før, bliver altid rost af de andre delegationer for deres bidrag, især hvad angår forskellige aspekter af feminisme, eksempelvis økofeminisme, værktøjer til feministisk praksis, feministisk selvforsvar og andre ting. Ved at få ISUL til Danmark kan vi bidrage med endnu mere og inddrage mange flere forskellige kammeraters erfaringer.

f)          Flere og mere forskellige deltagere på lejren. Vi kan på grund af midler fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) få en masse kammerater fra andre dele af verden med, der ellers ikke har råd til at rejse så langt. Det vil øge det politiske udbytte af og perspektiverne på lejren markant.

g)        Samling af den unge venstrefløj: Lejren vil kunne bidrage til at opbygge SUF som en samlende kraft for den unge danske venstrefløj og vores legitimitet som denne samlende kraft. Det kan vi gøre ved at inkludere forskellige venstrefløjsorganiseringer som for eksempel Welcome To Denmark og Anarkistisk Organisering.

 

I april 2017 er det stadig for tidligt at vurdere, om det rent praktisk kan lade sig gøre. Samtidig vil det være for sent først at tage stilling i efteråret 2017, idet vi allerede i forbindelse med ISUL17 bliver nødt til at afklare næste års værtsdelegation, og fordi den praktiske arrangering af lejren tager længere tid end et halvt år. Derfor skal ledelsen inden slutningen af august tage endeligt stilling til om hvorvidt SUF vil afholde ISUL i Danmark i 2018.

Ledelsen skal foretage en vurdering af dette på baggrund af erfaringerne fra ISUL 2017. Konkret skal ledelsen som minimum tage højde for:

1.         Hvordan har planlægningen af SUFs deltagelse i ISUL 2017 gået? Er en stor nok del af organisationen blevet involveret? Har der været gejst om projektet?

2.         Har ISUL 2017 været en positiv oplevelse for de deltagende SUFere?

3.         Er der kræfter i organisationen til at arrangere lejren i Danmark? Vil det kunne engagere nok mennesker?

4.         Er det muligt ved hjælp af DUF og evt. fundraising at finansiere lejren på en fornuftig måde?

ISUL er en vigtig mulighed for at styrke den internationale klassekamp. SUF kan få en masse ud af at deltage i det, og SUFs bidrag kan styrke projektet markant.