International gruppe

International gruppe

International gruppe står for at varetage SUFs kontakter til udenlandske kammerater. Vi informerer hinanden om vores aktiviteter og deltager i hinandens arrangementer.

Kontakt

Du kan kontakte gruppen igennem: international@ungdomsfront.dk

Er du medlem af SUF kan du komme på vores mailingliste.

Vi koordinerer vores arbejde via en intern mailingliste: Vi diskuterer og udveksler erfaringer med hinanden på mailinglisten, og på hjemmesiden udvikler og vedligeholder vi et stort kontaktnetværk som vi alle kan drage nytte af.