Grupper

Grupper

I SUF har vi både lokal-, emne- og organisatoriske grupper.

SUF er en landsdækkende organisation med lokale afdelinger over det meste af landet. Herunder kan du finde den lokalgruppe, som ligger tættest på dig. Du kan læse info om lokalgruppen og hvem du kan kontakte, hvis du vil høre mere om gruppen og hvad de laver.

Udover aktiviteter i lokalgrupperne kan du som medlem af SUF også deltage i politisk arbejde i emnegrupperne. Emnegrupperne er åbne for alle medlemmer, og er ligesom lokalgrupperne selvstyrende, men arbejder kun med ét politisk emne eller felt. Her kan man gå mere i dybden og udvikle SUFs politik.

Nogle af emnegrupperne kaldes organisatoriske grupper. De varetager praktiske, konkrete opgaver for SUF, fx at lave medlemsbladet eller holde seminarer.

Lokalgrupper i SUF

Hovedstaden

SUF Lyngby-Gladsaxe
SUF Amager 
SUF Brønshøj-Vanløse
SUF Frederiksberg
SUF København NV
SUF Nørrebro
SUF Valby-Vestegnen
SUF Østerbro-Hellerup

Nordsjælland

SUF Nordsjælland

Sjælland 

SUF Holbæk-Odsherred
SUF Roskilde
SUF Slagelse
SUF Køge
SUF Næstved
SUF Sydhavsøerne

Fyn

SUF Odense
SUF Svendborg

Syd- og Sønderjylland

SUF Kolding
SUF Vejle
SUF Askov-Vejen
SUF Esbjerg
SUF Haderslev-Aabenraa
SUF Sønderborg

Midt- og 
Vestjylland

SUF Herning
SUF Holstebro
SUF Silkeborg
SUF Skive
S
UF Viborg

Nordjylland

SUF Mariagerfjord
SUF Thy/Mors
SUF Aalborg
SUF Vendsyssel

Østjylland 

SUF Grenå
SUF Randers
SUF Skanderborg
SUF Aarhus
SUF Horsens

 

 

 

Er din lokalgruppe ikke på listen?

Hvis den nærmeste lokalgruppe ligger langt væk, kan du være med til at starte en ny SUF-gruppe op! Det kræver arbejde, men det er også sjovt. Kontakt SUF, så sætter vi dig i forbindelse med andre SUF’ere i nærheden, så I kan lave en ny gruppe.

 

Emnegrupper i SUF

Udover aktiviteter i lokalgrupperne kan du som medlem af SUF også deltage i politisk arbejde iemnegrupperne. Emnegrupperne er åbne for alle medlemmer, og er ligesom lokalgrupperne selvstyrende, men arbejder kun med ét politisk emne eller felt. Her kan man gå mere i dybden og udvikle SUFs politik.

SUF Universitetsnetværk

Vi organiserer alle SUFere, der studerer på universitetet. Vi politikudvikler, diskuterer og sparrer med hinanden om alt, der handler om uddannelsespolitik og studenterkamp.

Antiracistisk gruppe

Gruppe i SUF der arbejder med antiracistisk politik og aktiv modstand mod racister, fascister og nazister.

Faglig gruppe

Faglig gruppe arbejder med organisering af unge og styrkelse af fagbevægelsen.

International gruppe

International gruppe står for at varetage SUFs kontakter til udenlandske kammerater. Vi informerer hinanden om vores aktiviteter og deltager i hinandens arrangementer.

IT-politisk gruppe

Denne gruppe beskæftiger sig med deling af kultur og viden gennem internettet, fx piratkopiering og ophavsret, samt andre former for IT-relateret politik.

Kvindegruppen

Kvindegruppen beskæftiger sig med feministisk politik, og vi tager vi spørgsmål op, der rører kvinder både i samfundet og i SUF.

Kønspolitisk gruppe

Gruppe for SUF'ere, der beskæftiger sig med kønspolitiske spørgsmål.

Uddannelsesgruppen

Gruppe for alle medlemmer af SUF, der ønsker at være med til at diskutere og lave socialistisk uddannelsespolitik.

Boligpolitisk gruppe

Gruppe for SUFere, der arbejder med boligproblematikken i Danmark.

Grøn gruppe

Gruppe for SUFere, der arbejder med politikudvikling og formidling inden for socialistisk bæredygtighed, klima, miljø, energi og dyrevelfærd.

Queergruppen

Dette er en gruppe for folk, der identificerer sig selv som queer. Vi diskuterer hvorledes vi overalt kan medvirke til at sprænge samfundets trange rammer for køn og seksualitet.

 

 

Organisatoriske grupper i SUF

Nogle af emnegrupperne kaldes organisatoriske grupper. De varetager praktiske, konkrete opgaver for SUF, fx at lave medlemsbladet eller holde seminarer.

Blomster & Barrikader-redaktionen

Gruppen som laver SUFs medlemsblad Blomster og Barrikader, der udkommer 6-8 gange om året.

Mediegruppen

Mediegruppen er redaktionen for SUFs hjemmeside, SUFs facebookside og det eksterne blad.

Sekretariatet

Sekretariatet i København er til for at servicere dig som SUFer, og formålet er at gøre det så let som muligt at lave SUF-arbejde. Det indebærer, at sekretariatet ikke laver aktivisme og politik men skaber rammerne for det. Det har åbent for henvendelse på alle hverdage kl. 10-17.

Skolingsgruppen

Skolingsgruppen har til formål at styrke politisk viden og debat i SUF og arrangerer oplæg, laver debathæfter mv.

Lydgruppen

Lydgruppen står for vedligeholdelse og udlejning af SUF's lydudstyr