Budget for SUF2018

Vedtaget på Socialistisk Ungdomsfronts Aktivitetsmøde 2018

Budget for SUF2018

Indtægter                             

Kontingenter                                       125.000,00

Støtte fra DUF                                  1.686.250,00

Lydindtægter                                         10.000,00

Andre indtægter                                             0,00

I alt Indtægter                                 1.821.250,00

 

Aktiviteter 

Blomster og Barrikader                        120.000,00

Landsmøde                                            65.000,00

Aktivitetsmøde                                        65.000,00

Ledelsesmøder                                       50.000,00

International sommerlejr 2018              400.000,00

Lokalefaciliteter                                       10.000,00

Støtte til lokalgrupper                              60.000,00

Støtte til andre                                         10.000,00

Internationalt arbejde                              15.000,00

Fagligt arbejde                                         30.000,00

Grønt arbejde                                           30.000,00

Feministisk arbejde                                  30.000,00

Antiracistisk arbejde                                 10.000,00

Uddannelses politisk arbejde                   10.000,00

Queer- og LGBTQIA+ arbejde                 20.000,00

Skoling                                                     15.000,00

Skolevalg                                                 20.000,00

Skolestarts-/efterårskampagne               40.000,00

Emnegrupper                                          10.000,00

Anden rejserefusion                                  6.000,00

Folketingsvalg                                         10.000,00

Andre materialer og kampagner             10.000,00

Solidaritetshuset                                    114.000,00

I alt aktiviteter                                    1.150.000,00

 

Administration 

Anskaffelser                                           10.000,00

Porto og fragt                                         55.000,00

Renter og gebyrer                                  10.000,00

Revision                                                  50.000,00

Medlemskab af DUF                               7.500,000

Kopiering, service mm.                           35.000,00

Lyd – Vedligeholdelse                               5.000,00

Lyd – Forsikring                                         2.000,00

Telefon, Internet og abonnementer          30.000,00

Husleje og el                                          250.000,00

Organisationssekretær                          155.931,76

Lokalgruppesekretær                             155.931,76

Jyllandssekretær                                      62.925,64

Faglig sekretær                                        62.925,64

Bogholder                                                 62.925,64

Ansatte rejser                                          10.000,00

Diverse udgifter ansatte                          20.000,00

Diverse sekretariatsudgifter                   20.000,000

I alt administration                               960.140,44

 

Resultat                                               -288.890,44

Ledelsens forslag til bundlinje          -290.000,00