Budget for SUF 2017

Vedtaget på Socialistisk UngdomsFronts Aktivitetsmøde 2016

Budget for SUF 2017

Fakta

SUF vedtager hvert år på Aktivitetsmødet et budget. Dette danner en ramme for, hvor mange penge vi må bruge på forskellige ting i det kommende år.

Indtægter Vedtaget Budget 2017
Kontingenter  kr.               125.000,00
Støtte fra DUF  kr.            1.756.750,00
Lydindtægter  kr.                    5.000,00
Andre indtægter  kr.                                 -  
I alt Indtægter  kr.            1.886.750,00
   
Aktiviteter Vedtaget Budget 2017
Blomster og Barrikader  kr.                 90.000,00
Landsmøde  kr.                 65.000,00
Aktivitetsmøde  kr.                 65.000,00
Ledelsesmøder  kr.                 60.000,00
Sommerlejr 2018  kr.                 20.000,00
Sommerlejr   kr.               110.000,00
ISUL  kr.                 75.000,00
Lokalefaciliteter  kr.                 25.000,00
Støtte til Lokalgrupper  kr.                 50.000,00
Støtte til Andre  kr.                 15.000,00
Internationalt Arbejde  kr.                 20.000,00
Fagligt Arbejde  kr.                 55.000,00
Grønt Arbejde  kr.                 15.000,00
Uddannelsespolitisk Arbejde  kr.                 15.000,00
Antiracistisk Arbejde  kr.                 15.000,00
Feministisk Arbejde  kr.                 30.000,00
Presse Arbejde  kr.                 10.000,00
Skoling  kr.                 50.000,00
Internationale Protester  kr.                 40.000,00
Skolestartskampagne  kr.                 40.000,00
Emnegrupper  kr.                 10.000,00
Anden Rejserefusion  kr.                 12.000,00
Kommunalvalg  kr.                 30.000,00
Skolevalg  kr.                 50.000,00
Andre Materialer og Kampagner  kr.                 10.000,00
I alt aktiviteter  kr.               977.000,00
   
Administration Vedtaget Budget 2017
Anskaffelser  kr.                 10.000,00
Porto og Fragt  kr.                 55.000,00
Renter og Gebyrer  kr.                 10.000,00
Revision  kr.                 50.000,00
Medlemskab af DUF  kr.                    7.500,00
Kopiering, service mm  kr.                 35.000,00
Lyd  kr.                    2.000,00
Telefon, Internet og Abbonementer  kr.                 30.000,00
Husleje Solidaritetshuset  kr.               113.920,00
Husleje SatSek  kr.                    4.000,00
Husleje og El  kr.               205.000,00
Organisationssekretær  kr.               152.872,76
Lokalgruppesekretær  kr.               152.875,78
Bogholder  kr.                 61.691,80
Faglig Sekretær  kr.                 61.691,80
Jyllandssekretær  kr.                 61.691,80
Ansatte Rejser  kr.                 10.000,00
Diverse Udgifter Ansatte  kr.                 20.000,00
Diverse Sekretariatsudgifter  kr.                 20.000,00
I alt administration  kr.                 1.063.244
   
Resultat  kr.             -153.493,94
AM Vedtagen Bundlinje  kr.             -180.000,00